Psalms 122

U gëzova kur më thanë: "Shkojmë në shtëpinë e Zotit". Këmbët tona u ndalën brenda portave të tua, o Jeruzalem. Jeruzalemi është ndërtuar si një qytet i bashkuar mirë, ku ngjiten fiset, fiset e Zotit, për të kremtuar emrin e Zotit. Sepse aty janë vënë fronet për gjykimin, fronet e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Jeruzalemit, le të begatohen ata që të duan. Pastë paqe brenda mureve të tua dhe begati në pallatet e tua. Për hir të vëllezërve të mi dhe të miqve të mi tani do të them: "Paqja qoftë te ti". Për hir të shtëpisë së Zotit, Perëndisë tonë, unë do të kërkoj të mirën tënde.
Copyright information for Alb