Psalms 133

1Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet! 2Éshtë si vaji i çmuar i shpërndarë mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aaronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. 3Éshtë si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi.
Copyright information for Alb