Psalms 134

1Ja, bekoni Zotin, ju, të gjithë shërbëtorët e Zotit, që e kaloni natën në shtëpinë e Zotit. 2Ngrini duart në drejtim të shenjtores dhe bekoni Zotin. 3Të bekoftë Zoti nga Sioni, ai që ka krijuar qiejtë dhe tokën.
Copyright information for Alb