Psalms 150

1Aleluja, lëvdoni Perëndinë në shenjtoren e tij, lëvdojeni në kupën qiellore të pushtetit të tij. 2Lëvdojeni për mrekullitë e tij, lëvdojeni sipas madhështisë e tij. 3Lëvdojeni me tingullin e burive, lëvdojeni me tingullin e harpës dhe me qeste. 4Lëvdojeni me dajre dhe me valle, lëvdojeni me vegla me tela dhe me frymë. 5Lëvdojeni me cembale tingëlluese, lëvdojeni me cembale kumbuese. 6Çdo gjë që merr frymë le të lëvdojë Zotin. Aleluja.
Copyright information for Alb