Psalms 82

1Perëndia rri në kuvendin e Perëndisë, ai gjykon në mes të perëndive. 2Deri kur do të gjykoni padrejtësisht dhe do të mbani anët e të pabesëve? (Sela) 3Mbroni të dobëtin dhe jetimin, sigurojini drejtësi të vuajturit dhe të varfërit. 4Çlironi të mjerin dhe nevojtarin; shpëtojeni nga dora e të pabesit. 5Ata nuk dinë asgjë dhe nuk kuptojnë asgjë, dhe ecin në terr; të gjitha themelet e tokës po luajnë. 6Unë kam thënë: "Ju jeni perëndi, jeni të gjithë bijtë e Shumë të Lartit. 7Megjithatë ju do të vdisni si njerëzit e tjerë dhe do të bini si çdo i fuqishëm tjetër". 8Çohu, o Perëndi, gjyko tokën, sepse ti do të trashëgosh tërë kombet.
Copyright information for Alb