Isaiah 64

1כקדח אש המסים מים תבעה אש להודיע שמך לצריך מפניך גוים ירגזו
2בעשותך נוראות לא נקוה ירדת מפניך הרים נזלו  {ס}

3ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך—יעשה למחכה לו
4פגעת את שש ועשה צדק בדרכיך יזכרוך הן אתה קצפת ונחטא בהם עולם ונושע
5ונהי כטמא כלנו וכבגד עדים כל צדקתינו ונבל כעלה כלנו ועוננו כרוח ישאנו
6ואין קורא בשמך מתעורר להחזיק בך  כי הסתרת פניך ממנו ותמוגנו ביד עוננו
7ועתה יהוה אבינו אתה אנחנו החמר ואתה יצרנו ומעשה ידך כלנו
8אל תקצף יהוה עד מאד ואל לעד תזכר עון הן הבט נא עמך כלנו
9ערי קדשך היו מדבר ציון מדבר היתה ירושלם שממה
10בית קדשנו ותפארתנו אשר הללוך אבתינו—היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה
11העל אלה תתאפק יהוה תחשה ותעננו עד מאד  {פ}

Copyright information for Alep