Job 17

1  רוחי חבלה ימי נזעכו    קברים לי

2  אם-לא התלים עמדי    ובהמרותם תלן עיני

3  שימה-נא ערבני עמך    מי הוא לידי יתקע

4  כי-לבם צפנת משכל    על-כן לא תרמם

5  לחלק יגיד רעים    ועיני בניו תכלנה

6  והציגני למשל עמים    ותפת לפנים אהיה

7  ותכה מכעש עיני    ויצרי כצל כלם

8  ישמו ישרים על-זאת    ונקי על-חנף יתערר

9  ויאחז צדיק דרכו    וטהר-ידים יסיף אמץ

10  ואולם—כלם תשבו ובאו נא    ולא-אמצא בכם חכם

11  ימי עברו זמתי נתקו—    מורשי לבבי

12  לילה ליום ישימו    אור קרוב מפני-חשך

13  אם-אקוה שאול ביתי    בחשך רפדתי יצועי

14  לשחת קראתי אבי אתה    אמי ואחתי לרמה

15  ואיה אפו תקותי    ותקותי מי ישורנה

16  בדי שאל תרדנה    אם-יחד על-עפר נחת

Copyright information for Alep