Job 17

  רוחי חבלה ימי נזעכו    קברים לי

  אם-לא התלים עמדי    ובהמרותם תלן עיני

  שימה-נא ערבני עמך    מי הוא לידי יתקע

  כי-לבם צפנת משכל    על-כן לא תרמם

  לחלק יגיד רעים    ועיני בניו תכלנה

  והציגני למשל עמים    ותפת לפנים אהיה

  ותכה מכעש עיני    ויצרי כצל כלם

  ישמו ישרים על-זאת    ונקי על-חנף יתערר

  ויאחז צדיק דרכו    וטהר-ידים יסיף אמץ

10   ואולם—כלם תשבו ובאו נא    ולא-אמצא בכם חכם

11   ימי עברו זמתי נתקו—    מורשי לבבי

12   לילה ליום ישימו    אור קרוב מפני-חשך

13   אם-אקוה שאול ביתי    בחשך רפדתי יצועי

14   לשחת קראתי אבי אתה    אמי ואחתי לרמה

15   ואיה אפו תקותי    ותקותי מי ישורנה

16   בדי שאל תרדנה    אם-יחד על-עפר נחת

Copyright information for Alep