Job 42

                  ויען איוב את-יהוה ויאמר

  ידעת (ידעתי) כי-כל תוכל    ולא-יבצר ממך מזמה

  מי זה מעלים עצה—    בלי-דעת

לכן הגדתי ולא אבין    נפלאות ממני ולא אדע

  שמע-נא ואנכי אדבר    אשאלך והודיעני

  לשמע-אזן שמעתיך    ועתה עיני ראתך

Copyright information for Alep