Job 7

  הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ    וכימי שכיר ימיו

  כעבד ישאף-צל    וכשכיר יקוה פעלו

  כן הנחלתי לי ירחי-שוא    ולילות עמל מנו-לי

  אם-שכבתי—    ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב

ושבעתי נדדים    עדי-נשף

  לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר    עורי רגע וימאס

  ימי קלו מני-ארג    ויכלו באפס תקוה

  זכר כי-רוח חיי    לא-תשוב עיני לראות טוב

  לא-תשורני עין ראי    עיניך בי ואינני

  כלה ענן וילך    כן יורד שאול לא יעלה

10   לא-ישוב עוד לביתו    ולא-יכירנו עוד מקמו

11   גם-אני    לא אחשך-פי

אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי

12   הים-אני אם-תנין    כי-תשים עלי משמר

13   כי-אמרתי תנחמני ערשי    ישא בשיחי משכבי

14   וחתתני בחלמות    ומחזינות תבעתני

15   ותבחר מחנק נפשי    מות מעצמותי

16   מאסתי לא-לעלם אחיה    חדל ממני כי-הבל ימי

17   מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך

18   ותפקדנו לבקרים    לרגעים תבחננו

19   כמה לא-תשעה ממני    לא-תרפני עד-בלעי רקי

20   חטאתי מה אפעל לך—    נצר האדם

למה שמתני למפגע לך    ואהיה עלי למשא

21   ומה לא-תשא פשעי—    ותעביר את-עוני

כי-עתה לעפר אשכב    ושחרתני ואינני

Copyright information for Alep