Job 7

1  הלא-צבא לאנוש על- (עלי-) ארץ    וכימי שכיר ימיו

2  כעבד ישאף-צל    וכשכיר יקוה פעלו

3  כן הנחלתי לי ירחי-שוא    ולילות עמל מנו-לי

4  אם-שכבתי—    ואמרתי מתי אקום ומדד-ערב

ושבעתי נדדים    עדי-נשף

5  לבש בשרי רמה וגיש (וגוש) עפר    עורי רגע וימאס

6  ימי קלו מני-ארג    ויכלו באפס תקוה

7  זכר כי-רוח חיי    לא-תשוב עיני לראות טוב

8  לא-תשורני עין ראי    עיניך בי ואינני

9  כלה ענן וילך    כן יורד שאול לא יעלה

10  לא-ישוב עוד לביתו    ולא-יכירנו עוד מקמו

11  גם-אני    לא אחשך-פי

אדברה בצר רוחי    אשיחה במר נפשי

12  הים-אני אם-תנין    כי-תשים עלי משמר

13  כי-אמרתי תנחמני ערשי    ישא בשיחי משכבי

14  וחתתני בחלמות    ומחזינות תבעתני

15  ותבחר מחנק נפשי    מות מעצמותי

16  מאסתי לא-לעלם אחיה    חדל ממני כי-הבל ימי

17  מה-אנוש כי תגדלנו    וכי-תשית אליו לבך

18  ותפקדנו לבקרים    לרגעים תבחננו

19  כמה לא-תשעה ממני    לא-תרפני עד-בלעי רקי

20  חטאתי מה אפעל לך—    נצר האדם

למה שמתני למפגע לך    ואהיה עלי למשא

21  ומה לא-תשא פשעי—    ותעביר את-עוני

כי-עתה לעפר אשכב    ושחרתני ואינני

Copyright information for Alep