Psalms 110

  לדוד מזמור

נאם יהוה לאדני—שב לימיני    עד-אשית איביך הדם לרגליך

  מטה-עזך—ישלח יהוה מציון    רדה בקרב איביך

  עמך נדבת    ביום חילך

בהדרי-קדש מרחם משחר    לך טל ילדתיך

  נשבע יהוה ולא ינחם—    אתה-כהן לעולם

על-דברתי    מלכי-צדק

  אדני על-ימינך    מחץ ביום-אפו מלכים

  ידין בגוים מלא גויות    מחץ ראש על-ארץ רבה

  מנחל בדרך ישתה    על-כן ירים ראש

Copyright information for Alep