Psalms 122

1  שיר המעלות לדוד

שמחתי באמרים לי—    בית יהוה נלך

2  עמדות היו רגלינו—    בשעריך ירושלם

3  ירושלם הבנויה—    כעיר שחברה-לה יחדו

4  ששם עלו שבטים שבטי-יה—עדות לישראל    להדות לשם יהוה

5  כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד

6  שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך

7  יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך

8  למען אחי ורעי—    אדברה-נא שלום בך

9  למען בית-יהוה אלהינו—    אבקשה טוב לך

Copyright information for Alep