Psalms 122

  שיר המעלות לדוד

שמחתי באמרים לי—    בית יהוה נלך

  עמדות היו רגלינו—    בשעריך ירושלם

  ירושלם הבנויה—    כעיר שחברה-לה יחדו

  ששם עלו שבטים שבטי-יה—עדות לישראל    להדות לשם יהוה

  כי שמה ישבו כסאות למשפט    כסאות לבית דוד

  שאלו שלום ירושלם    ישליו אהביך

  יהי-שלום בחילך    שלוה בארמנותיך

  למען אחי ורעי—    אדברה-נא שלום בך

  למען בית-יהוה אלהינו—    אבקשה טוב לך

Copyright information for Alep