Psalms 125

  שיר המעלות

הבטחים ביהוה—    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב

  ירושלם—    הרים סביב לה

ויהוה סביב לעמו—    מעתה ועד-עולם

  כי לא ינוח שבט הרשע—    על גורל הצדיקים

למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם

  היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם

  והמטים עקלקלותם—    יוליכם יהוה את-פעלי האון

שלום    על-ישראל

Copyright information for Alep