Psalms 130

1  שיר המעלות

ממעמקים קראתיך    יהוה

2  אדני    שמעה בקולי

תהיינה אזניך קשבות—    לקול תחנוני

3  אם-עונות תשמר-יה—    אדני מי יעמד

4  כי-עמך הסליחה—    למען תורא

5  קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי

6  נפשי לאדני—    משמרים לבקר שמרים לבקר

7  יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

8  והוא יפדה את-ישראל—    מכל עונתיו

Copyright information for Alep