Psalms 130

  שיר המעלות

ממעמקים קראתיך    יהוה

  אדני    שמעה בקולי

תהיינה אזניך קשבות—    לקול תחנוני

  אם-עונות תשמר-יה—    אדני מי יעמד

  כי-עמך הסליחה—    למען תורא

  קויתי יהוה קותה נפשי    ולדברו הוחלתי

  נפשי לאדני—    משמרים לבקר שמרים לבקר

  יחל ישראל אל-יהוה    כי-עם-יהוה החסד והרבה עמו פדות

  והוא יפדה את-ישראל—    מכל עונתיו

Copyright information for Alep