Psalms 134

1  שיר המעלות

הנה ברכו את-יהוה    כל-עבדי יהוה—

העמדים בבית-יהוה    בלילות

2  שאו-ידכם קדש    וברכו את-יהוה

3  יברכך יהוה מציון    עשה שמים וארץ

Copyright information for Alep