Psalms 140

  למנצח מזמור לדוד

  חלצני יהוה מאדם רע    מאיש חמסים תנצרני

  אשר חשבו רעות בלב    כל-יום יגורו מלחמות

  שננו לשונם כמו-נחש    חמת עכשוב—תחת שפתימו סלה

  שמרני יהוה מידי רשע—    מאיש חמסים תנצרני

אשר חשבו    לדחות פעמי

  טמנו גאים פח לי—    וחבלים פרשו רשת ליד-מעגל

מקשים שתו-לי    סלה

  אמרתי ליהוה אלי אתה    האזינה יהוה קול תחנוני

  יהוה אדני עז ישועתי    סכתה לראשי ביום נשק

  אל-תתן יהוה מאויי רשע    זממו אל-תפק ירומו סלה

10   ראש מסבי—    עמל שפתימו יכסומו (יכסימו)

11   ימיטו (ימוטו) עליהם גחלים    באש יפלם במהמרות בל-יקומו

12   איש לשון בל-יכון בארץ    איש-חמס רע—יצודנו למדחפת

13   ידעת (ידעתי)—כי-יעשה יהוה דין עני    משפט אבינים

14   אך צדיקים יודו לשמך    ישבו ישרים את-פניך

Copyright information for Alep