Psalms 142

  משכיל לדוד

בהיותו במערה    תפלה

  קולי אל-יהוה אזעק    קולי אל-יהוה אתחנן

  אשפך לפניו שיחי    צרתי לפניו אגיד

  בהתעטף עלי רוחי—    ואתה ידעת נתיבתי

בארח-זו אהלך—    טמנו פח לי

  הביט ימין וראה—    ואין-לי מכיר

אבד מנוס ממני    אין דורש לנפשי

  זעקתי אליך    יהוה

אמרתי אתה מחסי    חלקי בארץ החיים

  הקשיבה אל-רנתי—    כי-דלותי-מאד

הצילני מרדפי—    כי אמצו ממני

  הוציאה ממסגר נפשי—    להודות את-שמך

בי יכתרו צדיקים—    כי תגמל עלי

Copyright information for Alep