Psalms 146

  הללו-יה

הללי נפשי    את-יהוה

  אהללה יהוה בחיי    אזמרה לאלהי בעודי

  אל-תבטחו בנדיבים—    בבן-אדם שאין לו תשועה

  תצא רוחו ישב לאדמתו    ביום ההוא אבדו עשתנתיו

  אשרי—שאל יעקב בעזרו    שברו על-יהוה אלהיו

  עשה שמים וארץ—    את-הים ואת-כל-אשר-בם

השמר אמת    לעולם

  עשה משפט לעשוקים—נתן לחם לרעבים    יהוה מתיר אסורים

  יהוה פקח עורים—יהוה זקף כפופים    יהוה אהב צדיקים

  יהוה שמר את-גרים—יתום ואלמנה יעודד    ודרך רשעים יעות

10   ימלך יהוה לעולם—    אלהיך ציון לדר ודר

הללו-יה

Copyright information for Alep