Psalms 57

1  למנצח אל-תשחת לדוד מכתם—    בברחו מפני-שאול במערה

2  חנני אלהים חנני—    כי בך חסיה נפשי

ובצל-כנפיך אחסה—    עד יעבר הוות

3  אקרא לאלהים עליון    לאל גמר עלי

4  ישלח משמים ויושיעני—    חרף שאפי סלה

ישלח אלהים    חסדו ואמתו

5  נפשי בתוך לבאם—    אשכבה להטים

בני-אדם—שניהם חנית וחצים    ולשונם חרב חדה

6  רומה על-השמים אלהים    על כל-הארץ כבודך

7  רשת הכינו לפעמי—    כפף נפשי

כרו לפני שיחה    נפלו בתוכה סלה

8  נכון לבי אלהים נכון לבי    אשירה ואזמרה

9  עורה כבודי—עורה הנבל וכנור    אעירה שחר

10  אודך בעמים אדני    אזמרך בלאמים

11  כי-גדל עד-שמים חסדך    ועד-שחקים אמתך

12  רומה על-שמים אלהים    על כל-הארץ כבודך

Copyright information for Alep