Psalms 6

1  למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד

2  יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני

3  חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה—כי נבהלו עצמי

4  ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי

5  שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך

6  כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך

7  יגעתי באנחתי—אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה

8  עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי

9  סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי

10  שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח

11  יבשו ויבהלו מאד—כל-איבי    ישבו יבשו רגע

Copyright information for Alep