Psalms 6

  למנצח בנגינות על-השמינית    מזמור לדוד

  יהוה אל-באפך תוכיחני    ואל-בחמתך תיסרני

  חנני יהוה כי אמלל-אני    רפאני יהוה—כי נבהלו עצמי

  ונפשי נבהלה מאד    ואת (ואתה) יהוה עד-מתי

  שובה יהוה חלצה נפשי    הושיעני למען חסדך

  כי אין במות זכרך    בשאול מי יודה-לך

  יגעתי באנחתי—אשחה בכל-לילה מטתי    בדמעתי ערשי אמסה

  עששה מכעס עיני    עתקה בכל-צוררי

  סורו ממני כל-פעלי און    כי-שמע יהוה קול בכיי

10   שמע יהוה תחנתי    יהוה תפלתי יקח

11   יבשו ויבהלו מאד—כל-איבי    ישבו יבשו רגע

Copyright information for Alep