Psalms 61

  למנצח על-נגינת לדוד

  שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי

  מקצה הארץ אליך אקרא—    בעטף לבי

בצור-ירום ממני    תנחני

  כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב

  אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה

  כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך

  ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר

  ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו

  כן אזמרה שמך לעד—    לשלמי נדרי יום יום

Copyright information for Alep