Psalms 8

  למנצח על-הגתית    מזמור לדוד

  יהוה אדנינו—    מה-אדיר שמך בכל-הארץ

אשר תנה הודך    על-השמים

  מפי עוללים וינקים—    יסדת-עז

למען צורריך    להשבית אויב ומתנקם

  כי-אראה שמיך    מעשה אצבעתיך—

ירח וכוכבים    אשר כוננתה

  מה-אנוש כי-תזכרנו    ובן-אדם כי תפקדנו

  ותחסרהו מעט מאלהים    וכבוד והדר תעטרהו

  תמשילהו במעשי ידיך    כל שתה תחת-רגליו

  צנה ואלפים כלם    וגם בהמות שדי

  צפור שמים ודגי הים    עבר ארחות ימים

10   יהוה אדנינו    מה-אדיר שמך בכל-הארץ

Copyright information for Alep