Psalms 94

  אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע

  הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים

  עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו

  יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און

  עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו

  אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו

  ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב

  בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו

  הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט

10   היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת

11   יהוה—ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל

12   אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו

13   להשקיט לו מימי רע—    עד יכרה לרשע שחת

14   כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב

15   כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב

16   מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און

17   לולי יהוה עזרתה לי—    כמעט שכנה דומה נפשי

18   אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני

19   ברב שרעפי בקרבי—    תנחומיך ישעשעו נפשי

20   היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק

21   יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו

22   ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי

23   וישב עליהם את אונם—    וברעתם יצמיתם

יצמיתם    יהוה אלהינו

Copyright information for Alep