Psalms 94

1  אל-נקמות יהוה    אל נקמות הופיע

2  הנשא שפט הארץ    השב גמול על-גאים

3  עד-מתי רשעים יהוה    עד-מתי רשעים יעלזו

4  יביעו ידברו עתק    יתאמרו כל-פעלי און

5  עמך יהוה ידכאו    ונחלתך יענו

6  אלמנה וגר יהרגו    ויתומים ירצחו

7  ויאמרו לא יראה-יה    ולא-יבין אלהי יעקב

8  בינו בערים בעם    וכסילים מתי תשכילו

9  הנטע אזן הלא ישמע    אם-יצר עין הלא יביט

10  היסר גוים הלא יוכיח    המלמד אדם דעת

11  יהוה—ידע מחשבות אדם    כי-המה הבל

12  אשרי הגבר אשר-תיסרנו יה    ומתורתך תלמדנו

13  להשקיט לו מימי רע—    עד יכרה לרשע שחת

14  כי לא-יטש יהוה עמו    ונחלתו לא יעזב

15  כי-עד-צדק ישוב משפט    ואחריו כל-ישרי-לב

16  מי-יקום לי עם-מרעים    מי-יתיצב לי עם-פעלי און

17  לולי יהוה עזרתה לי—    כמעט שכנה דומה נפשי

18  אם-אמרתי מטה רגלי    חסדך יהוה יסעדני

19  ברב שרעפי בקרבי—    תנחומיך ישעשעו נפשי

20  היחברך כסא הוות    יצר עמל עלי-חק

21  יגודו על-נפש צדיק    ודם נקי ירשיעו

22  ויהי יהוה לי למשגב    ואלהי לצור מחסי

23  וישב עליהם את אונם—    וברעתם יצמיתם

יצמיתם    יהוה אלהינו

Copyright information for Alep