1 Chronicles 24

የካህናት አመዳደብ

1የአሮን ልጆች አመዳደብ እንደሚከተለው ነበረ፤

የአሮን ልጆች ናዳብ፣ አብዩድ፣ አልዓዛር፣ ኢታምር ነበሩ።
2ናዳብና አብዩድ ግን ዘር ሳይተኩ ከአባታቸው በፊት ሞቱ፤ ስለዚህ አልዓዛርና ኢታምር ካህናት ሆነው ያገለግሉ ነበር። 3ዳዊትም የአልዓዛር ዘር የሆነው ሳዶቅና የኢታምር ዘር የሆነው አቢሜሌክ እየረዱት እንደየአገልግሎታቸው ሥርዐት እየለየ መደባቸው። 4ከኢታምር ይልቅ በአልዓዛር ዘሮች መካከል ብዙ መሪዎች ተገኙ፤ አከፋፈላቸውም እንደሚከተለው ነበር፤ ከአልዓዛር ዘሮች ዐሥራ ስድስት የቤተ ሰብ አለቆች፤ ከኢታምርም ዘሮች ስምንት የቤተ ሰብ አለቆች። 5ከአልዓዛርና ከኢታምር ዘሮች መካከል የመቅደሱ ሹማምትና የእግዚአብሔር ሹማምት ስለ ነበሩ፣ ያለ አድልዎ በዕጣ ለዩአቸው።

6የሌዋዊው የናትናኤል ልጅ ጸሓፊው ሸማያ በንጉሡና በሹማምቱ፣ በካህኑ በሳዶቅ፣ በአብያታር ልጅ በአቤሜሌክ እንዲሁም በካህናቱና በሌዋውያኑ ቤተ ሰብ አለቆች ፊት ስማቸውን ጻፈ፤ የጻፈውም አንዱን ቤተ ሰብ ከአልዓዛር ሌላውን ደግሞ ከኢታምር በመውሰድ ነው፤
7 የመጀመሪያው ዕጣ ለዮአሪብ፣
ሁለተኛውም ዕጣ ለዮዳሄ ወጣ፤

8 ሦስተኛው ለካሪም፣
አራተኛው ለሥዖሪም፣

9 አምስተኛው ለመልክያ፣
ስድስተኛው ለሚያሚን፣

10 ሰባተኛው ለአቆስ፣
ስምንተኛው ለአብያ፣

11 ዘጠነኛው ለኢያሱ፣
ዐሥረኛው ለሴኬንያ፣

12 ዐሥራ አንደኛው ለኤሊያሴብ፣
ዐሥራ ሁለተኛው ለያቂም፣

13 ዐሥራ ሦስተኛው ለኦፖ፣
ዐሥራ አራተኛው ለየሼብአብ፣

14 ዐሥራ አምስተኛው ለቢልጋ፣
ዐሥራ ስድስተኛው ለኢሜር፣

15 ዐሥራ ሰባተኛው ለኤዚር፣
ዐሥራ ስምንተኛው ለሃፊጼጽ፣

16 ዐሥራ ዘጠነኛው ለፈታያ፣
ሃያኛው ለኤዜቄል፣

17 ሃያ አንደኛው ለያኪን፣
ሃያ ሁለተኛው ለጋሙል፣

18 ሃያ ሦስተኛው ለድላያ፣
ሃያ አራተኛ ለመዓዝያ ወጣ።

19የእስራኤል አምላክ  እግዚአብሔር ባዘዘውና ከቀድሞ አባታቸው ከአሮን በተሰጣቸው መመሪያ መሠረት ወደ  እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በሚገቡበት ጊዜ፣ የተወሰነላቸው ሥርዐት ይህ ነበር።

የተቀሩት ሌዋውያን

20ከቀሩት የሌዊ ዘሮች ደግሞ፦ ከእንበረም ወንዶች ልጆች፤ ሱባኤል፤
ከሱባኤል ወንዶች ልጆች፤ ዬሕድያ።

21 ከረዓብያ ወንዶች ልጆች፤
አለቃው ይሺያ።

22 ከይስዓራውያን ወገን፤ ሰሎሚት
ከሰሎሚት ወንዶች ልጆች፤ ያሐት።
23የኬብሮን ወንዶች ልጆች፤ የመጀመሪያው ይሪያ
ሁለት የዕብራይስጥ ቅጆችና ጥቂት የሰብዓ ሊቃናት ትርጒሞች (እንዲሁም 1ዜና 23፥19 ይመ) ከዚህ ጋር ይስማማሉ፤ አብዛኞቹ የዕብራይስጥ ቅጆች ግን፣ የይሪያ ወንዶች ልጆች ይላሉ
፣ ሁለተኛው አማርያ፣ ሦስተኛው የሕዚኤል፣ አራተኛው ይቀምዓም።

24 የዑዝኤል ልጅ፤ ሚካ።
ከሚካ ወንዶች ልጆች ሻሚር።

25 የሚካ ወንድም ይሺያ፤
ከይሺያ ወንዶች ልጆች ዘካርያስ።

26 የሜራሪ ወንዶች ልጆች፤ ሞሖሊ፣ ሙሲ።
የያዝያ ወንድ ልጅ በኖ።

27 የሜራሪ ወንዶች ልጆች፤
ከያዝያ በኖ፣ ሾሃም፣ ዘኩር፣ ዔብሪ።
28ከሞሖሊ፤ አልዓዛር፤ ይህ ሰው ወንዶች ልጆች አልነበሩትም።

29 ከቂስ፤ የቂስ ወንድ ልጅ፤
ይረሕምኤል።

30 የሙሲ ወንዶች ልጆች፤ ሞሖሊ፣ ዔዳር፣ ኢያሪሙት።

እነዚህ እንግዲህ እንደየቤተ ሰባቸው የተቈጠሩ ሌዋውያን ነበሩ።
31ወንድሞቻቸው የአሮን ዘሮች እንዳደረጉት ሁሉ፣ እነዚህም በንጉሥ ዳዊት፣ በሳዶቅ፣ በአቢሜሌክ እንዲሁም የካህናቱና የሌዋውያኑ ቤተ ሰብ አለቆች ባሉበት ዕጣ ተጣጣሉ፤ የበኵሩም ቤተ ሰቦች እንደ ትንሹ ወንድም ቤተ ሰብ እኩል ዕጣ ተጣለላቸው።
Copyright information for AmhNASV