1 Chronicles 25

የቤተ መቅደሱ መዘምራን

1ዳዊት ከሰራዊቱ አለቆች ጋር ሆኖ በመሰንቆ፣ በበገናና በጸናጽል ድምፅ እየታጀቡ ትንቢት የሚናገሩትን ከአሳፍ፣ ከኤማንና ከኤዶታም ቤተ ሰብ መካከል መርጦ መደበ፤ ይህን አገልግሎት የሚያከናውኑትም ሰዎች ዝርዝር እንደሚከተለው ነው፤
2 ከአሳፍ ወንዶች ልጆች፤
ዘኩር፣ ዮሴፍ፣ ነታንያ፣ አሼርኤላ። የአሳፍ ልጆች በአሳፍ አመራር ሥር ነበሩ፤ አሳፍም በንጉሡ አመራር ሥር ነበረ።

3 ከኤዶታም ወንዶች ልጆች፤
ጎዶልያስ፣ ጽሪ፣ የሻያ፣ ሰሜኢ
አንድ የዕብራይስጥ ቅጅና ጥቂት የሰብዓ ሊቃናት ትርጒሞች (እንዲሁም ቍጥር 17 ይመ) ከዚህ ጋር ይስማማሉ፤ አብዛኞቹ የዕብራይስጥ ቅጆች ግን ስሜኢ የሚለውን አይጨምሩም
፣ ሐሸብያ፣ መቲትያ። እነዚህ ስድስቱ በመሰንቆ  እግዚአብሔርን እያመሰገነና እየወደሰ ትንቢት በተናገረው አባታቸው በኤዶታም አመራር ሥር ነበሩ።

4 ከኤማን ወንዶች ልጆች፤
ቡቅያ፣ መታንያ፣ ዓዛርዔል፣ ሱባኤል፣ ኢያሪሙት፣ ሐናንያ፣ ሐናኒ፣ ኤልያታ፣ ጊዶልቲ፣ ሮማንቲዔዘር፣ ዮሽብቃሻ፣ መሎቲ፣ ሆቲር፣ መሐዝዮት።
5እነዚህም ሁሉ የንጉሡ ባለ ራእይ የኤማን ልጆች ነበሩ። እርሱን ከፍ ከፍ እንዲያደርጉትም እግዚአብሔር በገባለት ቃል መሠረት ሰጡት
ዕብራይስጡ፤ ቀንዱ ከፍ ከፍ አለ ይላል
። እግዚአብሔር ለኤማን ዐሥራ አራት ወንዶችና ሦስት ሴቶች ልጆች ሰጠው።

6እነዚህ ሁሉ  በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ በጸናጽል፣ በመሰንቆና በበገና ድምፅ ለሚቀርበው የእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት በአባቶቻቸው አመራር ሥር ነበሩ። አሳፍ፣ ኤዶታምና ኤማን ደግሞ በንጉሡ የበላይ አመራር ሥር ነበሩ። 7እነዚህም ከቤተ ዘመዶቻቸው ጋር በመሆን ሁሉም ወደ  እግዚአብሔር በሚቀርበው ዜማ የሠለጠኑና የተካኑ ነበሩ፤ ቊጥራቸውም ሁለት መቶ ሰማንያ ስምንት ነበረ። 8
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
9
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
10
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
11
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
12
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
13
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
14
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
15
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
16
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
17
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
18
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
19
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
20
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
21
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
22
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
23
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
24
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
25
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
26
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
27
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
28
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
29
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
30
This verse is empty because in this translation its contents have been moved to form part of verse 1ዜና 25:31.
31
In this translation, this verse contains text which in some other translations appears in verses 1ዜና 25:8-1ዜና 25:31.
የሥራ ድርሻቸውንም ለመወሰን ወጣት፣ ሽማግሌ፣ መምህርም ሆነ ደቀ መዝሙር ሳይባል እኩል ዕጣ ተጣጣሉ።

cv የመጀመሪያው ዕጣ ከአሳፍ ወገን ለሆነው ለዮሴፍ ወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ
የሰብዓ ሊቃናት ትርጒም ከዚህ ጋር ይስማማል፤ ዕብራይስጡ ግን፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ የሚለውን አይጨምርም
   ቊጥራቸውም 12
ድምሩን በተመለከተ ቍጥር 7 ይመ፤ ዕብራይስጡ፣ “12” የሚለውን አይጨምርም
ሁለተኛው ለጎዶልያስ ወጣ፤ እርሱን ጨምሮ ለቤተ ዘመዶቹና ለወንዶች ልጆቹ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሦስተኛው ለዛኩር፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv አራተኛው ላይጽሪ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv አምስተኛው ለነታንያ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ስድስተኛው ለቡቅያ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሰባተኛው ለይሽርኤል፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቁጥራቸውም 12
cv ስምንተኛው ለየሻያ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቁጥራቸውም 12
cv ዘጠነኛው ለመታንያ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቁጥራቸውም 12
cv ዐሥረኛው ለሰሜኢ፣ ወጣ፤ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ አንደኛው ለዓዛርኤል፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ሁለተኛው ለሐሻብያ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ሦስተኛው ለሱባኤል፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ አራተኛው ለመቲትያ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ አምስተኛው ለኢያሪሙት፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ስድስተኛው ለሐናንያ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ሰባተኛው ለዮሽብቃሻ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ስምንተኛው ለሐናኒ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ዐሥራ ዘጠነኛው ለመሎቲ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘምዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሃያኛው ለኤልያታ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሃያ አንደኛው ለሆቲር፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሃያ ሁለተኛው ለጊዶልቲ፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሃያ ሦስተኛው ለመሐዝዮት፣ ለወንዶች ልጆቹ ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12
cv ሃያ አራተኛው ለሮማንቲዔዘር፣ ለወንዶች ልጆቹና ለቤተ ዘመዶቹ ወጣ፤
   ቊጥራቸውም 12።

Copyright information for AmhNASV