Ezekiel 30

ስለ ግብፅ የወጣ ሙሾ

1 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ፤ 2“የሰው ልጅ ሆይ፤ ትንቢት ተናገር፤ እንዲህም በል፤ ‘ጌታ  እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ “ ‘ዋይ! በል፤ እንዲህም በል፤
“ወዮ ለዚያ ቀን!”

3 ቀኑ ቅርብ ነው፤
 የእግዚአብሔር ቀን ቅርብ ነው፤
የደመና ቀን፣
ለአሕዛብም የጥፋት ቀን ነው።

4 በግብፅ ላይ ሰይፍ ይሆናል፤
በኢትዮጵያም ላይ ጭንቀት ይመጣል።
የታረዱት በግብፅ ሲወድቁ፣
ሀብቷ ይወሰዳል፤
መሠረቶቿም ይፈርሳሉ።

5ኢትዮጵያና ፉጥ፣ ልድያና መላው ዐረብ፣ ሊብያና
ዕብራይስጡ ኩብ ይላል
የቃል ኪዳኑ ምድር ሕዝብ ከግብፅ ጋር በአንድነት በሰይፍ ይወድቃሉ።

6“ ‘ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ “ ‘የግብፅ ተባባሪዎች ይወድቃሉ።
የምትኵራራበት ብርታቷ ይወድቃል።
ከሚግዶል እስከ አስዋን፣
በውስጧ በሰይፍ ይወድቃሉ፤
ይላል ጌታ  እግዚአብሔር

7 “ ‘በባድማ መሬቶች መካከል፣
ባድማ ይሆናሉ፤
ከተሞቻቸውም፣
ከፈራረሱ ከተሞች መካከል ይሆናሉ።

8 በግብፅ ላይ እሳት ስጭር፣
ረዳቶቿ ሁሉ ሲደቁ፣
በዚያን ጊዜ እኔ  እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ፤

9“ ‘በዚያ ቀን ከእኔ ዘንድ መልእክተኞች በመርከብ ወጥተው ተዘልላ ከተቀመጠችበት ሁኔታ ለማውጣት ኢትዮጵያን ያስፈራሯታል፤ ግብፅ በጨለማ በምትዋጥበት ቀን ጭንቅ ይይዛቸዋል፤ ቀኑ በእርግጥ ይመጣልና።

10“ ‘ጌታ  እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ “ ‘በባቢሎን ንጉሥ በናቡከደነፆር እጅ፣
ስፍር ቍጥር የሌለውን የግብፅን ሕዝብ እደመስሳለሁ።

11 ከአሕዛብ ሁሉ እጅግ ጨካኝ የሆኑት፣ እርሱና ሰራዊቱ፣
ምድሪቱን ለማጥፋት እንዲመጡ ይደረጋል፤
ሰይፋቸውን በግብፅ ላይ ይመዛሉ፤
ምድሪቱንም ሬሳ በሬሳ ያደርጋሉ፤

12 የዐባይን ወንዝ ውሃ አደርቃለሁ፤
ምድሪቱን ለክፉ ሰዎች እሸጣለሁ፤
በባዕዳን እጅ፣ ምድሪቷንና በውስጧ
ያለውን ሁሉ ባድማ አደርጋለሁ፤

እኔ  እግዚአብሔር ተናግሬአለሁ።

13“ ‘ጌታ  እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ “ ‘ጣዖታትን አጠፋለሁ፤
በሜምፊስ
ዕብራይስጡ ኖፍ ይለዋል፤ እንዲሁም በቍ 16
ያሉትን ምስሎች እደመስሳለሁ።
ከእንግዲህ በግብፅ ገዥ አይኖርም፣
በምድሪቱም ላይ ፍርሀት እሰዳለሁ።

14 ጳፕሮስን ባድማ አደርጋለሁ፤
በጣኔዎስ ላይ እሳት እለኵሳለሁ፤
በቴብስ
ዕብራይስጡ ይለዋል፤ እንዲሁም በቍ 15 እና 16
ላይ ቅጣት አመጣለሁ።

15 የግብፅ ምሽግ በሆነችው፣
በሲን ላይ መዓቴን አፈሳለሁ፤
ስፍር ቍጥር የሌለውን የቴብስን ሕዝብ አጠፋለሁ።

16 በግብፅ ላይ እሳት አነዳለሁ፤
ሲን በጭንቅ ትናጣለች፤
ቴብስ በማዕበል ትወሰዳለች፤
ሜምፊስ በማያቋርጥ ጭንቀት ውስጥ ትገባለች።

17 የሄልዮቱና
ዕብራይስጡ አዌን (ወይም ኦን) ይለዋል
የቡባስቱ
ዕብራይስጡ ፊ-ቢሴት ይላል
ጐልማሶች፣
በሰይፍ ይወድቃሉ፤
ከተሞቹ ራሳቸውም ይማረካሉ።

18 የግብፅን ቀንበር በምሰብርበት ጊዜ፣
በጣፍናስ ቀኑ ይጨልማል፤
ከዚያም የተኵራራችበት ብርታት ይንኰታኰታል።
በደመና ትሸፈናለች፤
መንደሮቿም ይማረካሉ።

19 ስለዚህ በግብፅ ላይ ቅጣቴን አመጣለሁ፤
እነርሱም እኔ  እግዚአብሔር እንደሆንሁ ያውቃሉ።’ ”

20በዐሥራ አንደኛው ዓመት፣ በመጀመሪያው ወር በሰባተኛው ቀን፣  የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ እኔ መጣ፤ 21“የሰው ልጅ ሆይ፤ የግብፅን ንጉሥ የፈርዖንን ክንድ ሰብሬአለሁ፤ ይፈወስ ዘንድ ክንዱ አልተጠገነም፤ ወይም ሰይፍ መያዝ ይችል ዘንድ እጁ በመቃ አልታሰረም። 22ስለዚህ ጌታ  እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፤ በግብፅ ንጉሥ በፈርዖን ላይ ተነሥቻለሁ፤ ደኅናውንና የተሰበረውን፣ ሁለቱንም ክንዶቹን እሰብራለሁ፤ ሰይፉም ከእጁ እንዲወድቅ አደርጋለሁ። 23ግብፃውያንን በሕዝቦች መካከል እበትናቸዋለሁ፤ በአገሮችም መካከል እዘራቸዋለሁ። 24የባቢሎንን ንጉሥ ክንድ አበረታለሁ፤ ሰይፌንም አስይዘዋለሁ፤ የፈርዖንን ክንድ ግን እሰብራለሁ፤ እርሱም በፊቱ ክፉኛ እንደ ቈሰለ ሰው ያቃስታል። 25የባቢሎንን ንጉሥ ክንድ አበረታለሁ፤ የፈርዖን ክንድ ግን ይዝላል፤ ሰይፌን በባቢሎን ንጉሥ እጅ ሳስይዝ፣ እርሱም ሲነቀንቀው፣ ያኔ  እግዚአብሔር መሆኔን ያውቃሉ። 26በሕዝቦች መካከል እበትናቸዋለሁ፤ በአገሮችም መካከል እዘራቸዋለሁ፤ ከዚያም እኔ  እግዚአብሔር መሆኔን ያውቃሉ።”
Copyright information for AmhNASV