Hosea 12


1ኤፍሬም የነፋስ እረኛ ነው፤
ቀኑን ሙሉ የምሥራቅን ነፋስ ይከተላል፤
ሐሰትንና ዐመፅን ያበዛል።
ከአሦር ጋር ቃል ኪዳን ያደርጋል፤
የወይራ ዘይትንም ወደ ግብፅ ይልካል።

2  እግዚአብሔር በይሁዳ ላይ የሚያቀርበው ክስ አለው፤
ያዕቆብን
ያዕቆብ ማለት ተረከዝ ይይዛል ማለት ሲሆን፣ ያታልላል ለማለት ዘይቤአዊ አገላለጽ ነው
እንደ መንገዱ ይቀጣዋል፤
እንደ ሥራውም ይከፍለዋል።

3 በማሕፀን ሳለ የወንድሙን ተረከዝ ያዘ፤
ሙሉ ሰውም ሲሆን ከአምላክ ጋር ታገለ።

4 ከመልአኩም ጋር ታገለ፤ አሸነፈውም፤
በፊቱ ሞገስን ለማግኘት አልቅሶ ለመነው፣
እርሱንም በቤቴል አገኘው፤
በዚያም ከእርሱ ጋር ተነጋገረ፤

5 እርሱም ሁሉን የሚገዛ አምላክ  እግዚአብሔር
የሚታወቅበት ስሙም  እግዚአብሔር ነው።

6 ስለዚህ ወደ አምላክህ ተመለስ፤
ፍቅርንና ፍትሕን ጠብቅ፤
ዘወትርም በአምላክህ ታመን።


7 ነጋዴው በሐሰተኛ ሚዛን ይሸጣል፤
ማጭበርበርንም ይወዳል።

8 ኤፍሬም እንዲህ እያለ ይታበያል፤
“እኔ ባለጠጋ ነኝ፤ ሀብታምም ሆኛለሁ፤
ይህ ሁሉ ሀብት እያለኝ፣
ምንም ዐይነት በደል ወይም ኀጢአት አያገኙብኝም።”


9 “ከግብፅ ምድር ያወጣኋችሁ፣
ወይም በግብፅ ከነበራችሁበት ጊዜ አንሥቶ
አምላካችሁ  እግዚአብሔር እኔ ነኝ፤
በዓመት በዓላችሁ ቀን ታደርጉ እንደ ነበረው ሁሉ፣
እንደ ገና በድንኳኖች እንድትቀመጡ
አደርጋችኋለሁ።

10 ለነቢያት ተናገርሁ፤
ራእይንም አበዛሁላቸው፤
በእነርሱም በኩል በምሳሌ ተናገርሁ።


11 ገለዓድ ክፉ ነው፤
ሕዝቡም ከንቱ ናቸው፤
ኮርማዎችን በጌልገላ ይሠዋሉን?
መሠዊያዎቻቸው በታረሰ መሬት ላይ እንዳለ፣
የድንጋይ ክምር ይሆናሉ።

12 ያዕቆብ ወደ ሶርያ
ሰሜን መስጴጦምያን ያመለክታል
ሸሸ፤
እስራኤል ሚስት ለማግኘት ሲል አገለገለ፤
ዋጋዋንም ለመክፈል በጎችን ጠበቀ።

13  እግዚአብሔር በነቢይ አማካይነት እስራኤልን ከግብፅ አወጣ፤
በነቢይም በኩል ተንከባከበው።

14 ኤፍሬም ግን ክፉኛ አስቈጣው፤
ጌታውም የደም አፍሳሽነቱን በደል በላዩ ላይ ያደርግበታል፤
ስለ ንቀቱም የሚገባውን ይከፍለዋል።
Copyright information for AmhNASV