Micah 1

1በይሁዳ ነገሥታት በኢዮአታም፣ በአካዝና በሕዝቅያስ ዘመን ወደ ሞሬታዊው ወደ ሚክያስ የመጣው  የእግዚአብሔር ቃል፣ ስለ ሰማርያና ስለ ኢየሩሳሌም ያየው ራእይ ይህ ነው፤
2 እናንተ አሕዛብ ሆይ፤ ሁላችሁም ስሙ፤
ምድር ሆይ፤ በውስጧም የምትኖሩ ሁሉ አድምጡ፤
ጌታ ከቅዱስ መቅደሱ፣
ልዑል  እግዚአብሔር በእናንተ ላይ ይመሰክርባችኋል።

በሰማርያና በኢየሩሳሌም ላይ የተላለፈ ፍርድ


3 እነሆ፤  እግዚአብሔር ከመኖሪያ ስፍራው ይመጣል፤
ወርዶም በምድር ከፍታዎች ላይ ይራመዳል።

4 ተራሮች ከሥሩ ይቀልጣሉ፤
ሸለቆዎችም ይሰነጠቃሉ፤
በእሳት ፊት እንዳለ ሰም፣
በገደል ላይ እንደሚወርድ ፈሳሽ ይሆናሉ።

5 ይህ ሁሉ የሚሆነው ስለ ያዕቆብ በደል፣
ስለ እስራኤልም ቤት ኀጢአት ነው።
የያዕቆብ በደል ምንድን ነው?
ሰማርያ አይደለችምን?
የይሁዳስ የኰረብታ መስገጃ ምንድን ነው?
ኢየሩሳሌም አይደለችምን?


6 “ስለዚህ ሰማርያን የፍርስራሽ ክምር፣
ወይን የሚተከልባትም ስፍራ አደርጋታለሁ፤
ድንጋዮቿን ወደ ሸለቆ አወርዳለሁ፤
መሠረቷንም ባዶ አደርጋለሁ።

7 ጣዖቶችዋ ሁሉ ይሰባበራሉ፤
ለቤተ መቅደሷ የቀረበው ገጸ በረከት በእሳት ይቃጠላል፤
ምስሎችዋን ሁሉ እደመስሳለሁ፤
ገጸ በረከቷን በዝሙት አዳሪነት እንደ ሰበሰበች ሁሉ፣
አሁንም ገጸ በረከትዋ የዝሙት አዳሪነት ዋጋ መቀበያ ይሆናል።

ልቅሶና ሐዘን


8 በዚህ ምክንያት አለቅሳለሁ፤ ዋይ ዋይም እላለሁ፤
ባዶ እግሬንና ዕርቃኔን እሄዳለሁ፤
እንደ ቀበሮ አላዝናለሁ፤
እንደ ጒጒትም አቃስታለሁ።

9 ቊስሏ የማይሽር ነውና፤
ለይሁዳ ተርፎአል፤
እስከ ሕዝቤ መግቢያ በር፣
እስከ ኢየሩሳሌም እንኳ ደርሶአል።

10 በጌት
‘ጌት’ የሚለው ቃል በዕብራይስጡ ‘አውራ’ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።
አታውሩት፤
ከቶም አታልቅሱ
ዕብራይስጡ ከዚህ ጋር ሲስማማ፣ የሰብዓ ሊቃናት ትርጒም ግን ‘በአኮ ላይ አታልቅሱ’ ይላል። ‘በአኮ’ የሚለው የዕብራይስጡ ቃል ‘አለቀሰ’ ከሚለው የዕብራይስጡ ቃል ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።

በቤትዓፍራ
‘ቤት ዓፍራ’ ትርጒሙ ‘የትቢያ ቤት’ ማለት ነው።

በትቢያ ላይ ተንከባለሉ።

11 እናንት በሻፊር
‘ሻር’ ትርጒሙ አስደሳች ማለት ነው።
የምትኖሩ፣
ዕርቃናችሁን ሆናችሁ በኀፍረት ዕለፉ፤
በጸዓናን
‘ጸዓናን’ የሚለው ቃል በዕብራይስጡ ‘ውጣ’ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።
የሚኖሩ
ከዚያ አይወጡም፤
ቤትዔጼል በሐዘን ላይ ናት፤
ለእናንተም መጠጊያ ልትሆን አትችልም።

12 ከመከራው መገላገልን በመሻት፣
በማሮት
‘ማሮት’ የሚለው ቃል በዕብራይስጡ ‘መራራ’ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።
የሚኖሩ በሥቃይ
ይወራጫሉ፤
እስከ ኢየሩሳሌም በር ሳይቀር፣
ክፉ ነገር  ከእግዚአብሔር ዘንድ መጥቶአልና።

13 እናንት በለኪሶ
‘ለኪሶ’ የሚለው ቃል በዕብራይስጡ ቡድን ከሚለው ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።
የምትኖሩ፣
ፈረሶችን ከሠረገላው ጋር አያይዙ፤
ለጽዮን ሴት ልጅ፣
የኀጢአት መጀመሪያ እናንት ነበራችሁ፤
የእስራኤል በደል
በእናንተ ዘንድ ተገኝቶአልና።

14 ስለዚህ እናንተ ለሞሬሼትጌት፣
ማጫ ትሰጣላችሁ፤
የአክዚብ
‘አክዚብ’ ትርጒሙ አታላይ/ማታለል ማለት ነው።
ከተማ፣
ለእስራኤል ነገሥታት መታለያ ትሆናለች።

15 እናንት በመሪሳ
‘መሪሳ’ የሚለው ቃል በዕብራይስጡ ‘ድል አድራጊ’ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ አነባበብ አለው።
የምትኖሩ
ድል አድራጊ አመጣባችኋለሁ፤
ያ የእስራኤል ክብር የሆነው
ወደ ዓዶላም ይመጣል።

16 ደስ ለምትሰኙባቸው ልጆቻችሁ፣
በሐዘን ራሳችሁን ተላጩ፤
ራሳችሁን እንደ አሞራ ራስ ተመለጡት፤
ከእናንተ በምርኮ ይወሰዳሉና።
Copyright information for AmhNASV