Numbers 33

እስራኤላውያን ከግብፅ እስከ ሞዓብ ሲጓዙ የሰፈሩባቸው ቦታዎች

1እስራኤላውያን በየነገዳቸው ተከፋፍለው በሙሴና በአሮን መሪነት ከግብፅ ወጥተው፣ በጒዞ ላይ ሳሉ የሰፈሩባቸው ቦታዎች እነዚህ ናቸው፤ 2ሙሴም በጒዞአቸው ላይ ሳሉ የሰፈሩባቸውን ቦታዎች  በእግዚአብሔር (ያህዌ) ትእዛዝ መዘገበ፤ በየቦታው እየሰፈሩ ያደረጉት ጒዞም ይህ ነው፤ 3እስራኤላውያን በመጀመሪያው ወር በዐሥራ አምስተኛውም ቀን በፋሲካ ማግስት ከራምሴ ተነሡ፤ ግብፃውያን ሁሉ እያዩአቸውም በልበ ሙሉነት ተጓዙ። 4በዚህ ጊዜ ግብፃውያን  እግዚአብሔር (ያህዌ) ከመካከላቸው የገደለባቸውን በኵሮቻቸውን ይቀብሩ ነበር፤  እግዚአብሔር (ያህዌ) በግብፅ አማልክት ላይ ፈርዶ ነበር።
5እስራኤላውያን ከራምሴ ተነሥተው በሱኮት ሰፈሩ።
6ከሱኮትም ተነሥተው በምድረ በዳው ዳርቻ በምትገኘው በኤታም ሰፈሩ።
7ከኤታም ተነሥተው ከበኣልዛፎን በስተ ምሥራቅ ወዳለችው ወደ ፊሀሒሮት በመመለስ በሚግዶል አጠገብ ሰፈሩ።
8ከፊሀሒሮት
ብዙ የማሶሬቲክ፣ የኦሪተ ሳምራውያንና የቩልጌት ቅጆች ከፊሀሒሮት ተነሥተው የሚሉ ሲሆን፤ አያሌ የማሶሬቲክ ቅጆች ግን ከፊሃሒሮት ፊት ለፊት ተነሥተው ይላሉ።
ተነሥተው በባሕሩ ውስጥ በማለፍ ወደ ምድረ በዳው ሄዱ፤ ከዚያም በኤታም ምድረ በዳ ሦስት ቀን ተጒዘው በማራ ሰፈሩ።
9ከማራ ተነሥተው ዐሥራ ሁለት የውሃ ምንጮችና ሰባ የተምር ዛፎች ወደነበሩበት ወደ ኤሊም መጥተው በዚያ ሰፈሩ።
10ከኤሊም ተነሥተው በቀይ ባሕር
በዕብራይስጥ ያም ሱፍ የሚል ሲሆን፣ የደንገል ባሕር ማለት ነው።
አጠገብ ሰፈሩ።
11ከቀይ ባሕር ተነሥተው በሲን ምድረ በዳ ሰፈሩ።
12ከሲን ምድረ በዳ ተነሥተው በራፍቃ ሰፈሩ።
13ከራፍቃ ተነሥተው በኤሉስ ሰፈሩ።
14ከኤሉስ ተነሥተው በራፊዲም ሰፈሩ፤ በዚያም ሕዝቡ የሚጠጣው ውሃ አልበረም።
15ከራፊዲም ተነሥተው በሲና ምድረ በዳ ሰፈሩ።
16ከሲና ምድረ በዳ ተነሥተው በቂብሮት ሃታቫ ሰፈሩ።
17ከቂብሮት ሃታቫ ተነሥተው በሐጼሮት ሰፈሩ።
18ከሐጼሮት ተነሥተው በሪትማ ሰፈሩ።
19ከሪትማ ተነሥተው በሬሞን ዘፋሬስ ሰፈሩ።
20ከሬሞን ዘፋሬስ ተነሥተው በልብና ሰፈሩ።
21ከልብና ተነሥተው በሪሳ ሰፈሩ።
22ከሪሳ ተነሥተው በቀሄላታ ሰፈሩ።
23ከቀሄላታ ተነሥተው በሻፍር ተራራ ሰፈሩ።
24ከሻፍር ተራራ ተነሥተው በሐራዳ ሰፈሩ።
25ከሐራዳ ተነሥተው በማቅሄሎት ሰፈሩ።
26ከማቅሄሎት ተነሥተው በታሐት ሰፈሩ።
27ከታሐት ተነሥተው በታራ ሰፈሩ።
28ከታራ ተነሥተው በሚትቃ ሰፈሩ።
29ከሚትቃ ተነሥተው በሐሽሞና ሰፈሩ።
30ከሐሽሞና ተነሥተው በምሴሮት ሰፈሩ።
31ከምሴሮት ተነስተው በብኔያዕቃን ሰፈሩ።
32ከብኔያዕቃን ተነሥተው በሖርሃጊድጋድ ሰፈሩ።
33ከሖርሃጊድጋድም ተነሥተው በዮጥባታ ሰፈሩ።
34ከዮጥባታ ተነሥተው በዔብሮና ሰፈሩ።
35ከዔብሮና ተነሥተው በዔጽዮንጋብር ሰፈሩ።
36ከዔጽዮንጋብር ተነሥተው በጺን ምድረ በዳ ባለችው በቃዴስ ሰፈሩ።
37ከቃዴስ ተነሥተው በኤዶም ዳርቻ ባለው በሖር ተራራ ሰፈሩ። 38 በእግዚአብሔር (ያህዌ) ትእዛዝ ካህኑ አሮን ወደ ሖር ተራራ ወጣ፤ እዚያም እስራኤላውያን ከግብፅ በወጡ በአርባኛው ዓመት፣ በአምስተኛው ወር፣ ከወሩም በመጀመሪያው ቀን ሞተ። 39አሮን በሖር ተራራ ላይ ሲሞት፣ ዕድሜው መቶ ሃያ ሦስት ዓመት ነበር።
40በከነዓን በምትገኘው በኔጌብ የሚኖረው ከነዓናዊው የዓራድ ንጉሥ፣ የእስራኤላውያንን መምጣት ሰማ።
41እነርሱም ከሖር ተራራ ተነሥተው በሴልሞና ሰፈሩ።
42ከሴልሞና ተነሥተው በፋኖን ሰፈሩ።
43ከፋኖን ተነሥተው በአቦት ሰፈሩ።
44ከአቦት ተነሥተው በሞዓብ ዳርቻ በምትገኘው በኢየአባሪም ሰፈሩ።
45ከኢይም ተነሥተው በዲቦንጋድ ሰፈሩ።
46ከዲቦንጋድ ተነሥተው በዓልሞን ዲብላታይም ሰፈሩ።
47ከዓልሞንዲብላታይም ተነሥተው በናባው አጠገብ በሚገኙት በዓብሪም ተራራዎች ላይ ሰፈሩ።
48ከዓብሪም ተራራዎች ተነሥተው ከኢያሪኮ ማዶ በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ ባለው በሞዓብ ሜዳ ላይ ሰፈሩ።
49እዚያም በዮርዳኖስ ወንዝ አጠገብ በሞዓብ ሜዳ ከቤት የሺሞት እስከ አቤልስጢም ባለው ስፍራ ሰፈሩ።

50ከኢያሪኮ ማዶ በዮርዳኖስ አጠገብ ባለው በሞዓብ ሜዳ፣  እግዚአብሔር (ያህዌ) ሙሴን እንዲህ አለው፤ 51“እስራኤላውያንን ተናገራቸው፤ እንዲህም በላቸው፤ ‘ወደ ከነዓን ለመግባት ዮርዳኖስን ስትሻገሩ፣ 52የምድሪቱን ነዋሪዎች በሙሉ ከፊታችሁ አሳዳችሁ አስወጧቸው፤ የተቀረጹ ምስሎቻቸውንና ቀልጠው የተሠሩ ጣዖቶቻቸውን በሙሉ አጥፉ፤ እንዲሁም በኰረብታ ላይ የተሠሩትን መስገጃዎቻቸውን ሁሉ አፈራርሱ። 53ምድሪቱን ርስት አድርጌ ሰጥቻችኋለሁና ውረሷት፤ ኑሩባትም። 54ምድሪቱንም በየጐሣዎቻችሁ በዕጣ ተከፋፈሉ። ከፍ ያለ ቊጥር ላለው ሰፋ ያለውን፣ ዝቅተኛ ቊጥር ላለው ደግሞ አነስተኛውን ስጡ፤ ምንም ይሁን ምን በዕጣ የወጣላቸው፣ የየራሳቸው ርስት ይሆናል። አከፋፈሉም በየአባቶቻችሁ ነገዶች አንጻር ይሁን።

55“ ‘የምድሪቱን ነዋሪዎች አሳዳችሁ ሳታስወጧቸው ብትቀሩ ግን፣ እንዲኖሩ የተዋችኋቸው ሰዎች ለዐይናችሁ ስንጥር፣ ለጐናችሁም እሾኽ ይሆኑባችኋል፤ በምትኖሩበትም ምድር ችግር ይፈጥሩባችኋል። 56እኔም በእነርሱ ላይ ለማድረግ ያሰብሁትን በእናንተ ላይ አደርግባችኋለሁ።’ ”
Copyright information for AmhNASV