Psalms 100

እግዚአብሔርን ለማመስገን የቀረበ ግብዣ

የምስጋና መዝሙር

1ምድር ሁሉ  ለእግዚአብሔር እልል በሉ፤

2  እግዚአብሔርን በደስታ አገልግሉት፤
በፍስሓ ዝማሬ ፊቱ ቅረቡ።

3  እግዚአብሔር አምላክ መሆኑን ዕወቁ፤
እርሱ ፈጠረን፤ እኛም የእርሱ ነን፤
እኛ ሕዝቡ የማሰማሪያው በጎች ነን።


4 በምስጋና ወደ ደጆቹ፣
በውዳሴም ወደ አደባባዮቹ ግቡ፤
አመስግኑት፤ ስሙንም ባርኩ፤

5  እግዚአብሔር ቸር፣ ምሕረቱም ለዘላለም ነውና፤
ታማኝነቱም ከትውልድ እስከ ትውልድ ነው።
Copyright information for AmhNASV