Psalms 146

ለረድኤት አምላክ ምስጋና


1 ሃሌ ሉያ።
አንዳንዶች ከ10 ጭምር እግዚአብሔር ይመስገን ይላሉ።

ነፍሴ ሆይ፤  እግዚአብሔርን ባርኪ።


2 በምኖርበት ዘመን ሁሉ  እግዚአብሔርን
አመሰግናለሁ፤
በሕይወትም እስካለሁ ለአምላኬ እዘምራለሁ።
3በገዦች አትታመኑ፤ ማዳን በማይችሉ ሥጋ ለባሾችም አትመኩ።

4 መንፈሳቸው ትወጣለች፤ ወደ መሬታቸውም ይመለሳሉ፤
ያን ጊዜም ዕቅዳቸው እንዳልነበር ይሆናል።


5 ረዳቱ የያዕቆብ አምላክ የሆነ፣
ተስፋውንም በአምላኩ  በእግዚአብሔር ላይ የጣለ ሰው ምስጉን ነው፤


6 እርሱ ሰማይንና ምድርን፣ ባሕርንም፣
በእነዚህም ውስጥ ያለውን ሁሉ የፈጠረ፣
ታማኝነቱንም ለዘላለም የሚጠብቅ ነው፤

7 ለተበደሉት የሚፈርድ፣
ለተራቡት ምግብን የሚሰጥ እርሱ ነው፤
 እግዚአብሔር እስረኞችን ከእስራት ያወጣል፤

8  እግዚአብሔር የዕዉራንን ዐይን ያበራል፤
 እግዚአብሔር የተዋረዱትን ከፍ ያደርጋል፤
 እግዚአብሔር ጻድቃንን ይወዳል፤

9  እግዚአብሔር ስደተኞችን ይጠብቃል፤
ድኻ ዐደጎችንና መበለቶችን ይደግፋል፤
የክፉዎችን መንገድ ግን ያጠፋል።


10  እግዚአብሔር ለዘላለም ይነግሣል፤
ጽዮን ሆይ፤ አምላክሽ ለትውልድ ሁሉ ንጉሥ ነው።
ሃሌ ሉያ።
Copyright information for AmhNASV