Psalms 23

መልካሙ እረኛ

የዳዊት መዝሙር


1  እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፤
አንዳች አይጐድልብኝም።

2 በለመለመ መስክ ያሳርፈኛል፤
በዕረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል፤

3 ነፍሴንም ይመልሳታል።
ስለ ስሙም፣
በጽድቅ መንገድ ይመራኛል።

4 በሞት ጥላ ሸለቆ ውስጥ፤
ወይም እጅግ ጨለማ በሆነው ሸለቆ ውስጥ

ብሄድ እንኳ፣
አንተ ከእኔ ጋር ስለ ሆንህ፣
ክፉን አልፈራም፤
በትርህና ምርኵዝህ፣
እነርሱ ያጽናኑኛል።


5 ጠላቶቼ እያዩ፣
በፊቴ ማዕድ አዘጋጀህልኝ፤
ራሴን በዘይት ቀባህ፤
ጽዋዬም ሞልቶ ይፈስሳል።

6 በሕይወቴ ዘመን ሁሉ፣
በጎነትና ምሕረት በእርግጥ ይከተሉኛል፤
እኔም  በእግዚአብሔር ቤት፣
ለዘላለም እኖራለሁ።
Copyright information for AmhNASV