Psalms 41

የሕመምተኛና የብቸኛ ሰው ጸሎት

ለመዘምራን አለቃ፤ የዳዊት መዝሙር


1 ለድኾች የሚያስብ ሰው ምስጉን ነው፤
እርሱንም  እግዚአብሔር በክፉ ቀን ይታደገዋል።

2  እግዚአብሔር ይጠብቀዋል፤ በሕይወትም ያኖረዋል፤
በምድርም ላይ ይባርከዋል፤
ለጠላቶቹም ምኞትም አሳልፎ አይሰጠውም።

3 ታሞ ባለበት ዐልጋ ላይ  እግዚአብሔር ይንከባከበዋል፤
በበሽታውም ጊዜ መኝታውን ያነጥፍለታል።


4 እኔም፣ “ እግዚአብሔር ሆይ፤ ምሕረት አድርግልኝ፤
አንተን በድያለሁና ነፍሴን ፈውሳት” አልሁ።

5 ጠላቶቼ በክፋት በመናገር፣ “የሚሞተው መቼ ነው? ስሙስ
የሚደመሰሰው ምን ቀን ነው?” ይላሉ።

6 ሊጠይቀኝ የሚመጣ ቢኖር፣
በልቡ ስድብ እያጠራቀመ፣ ከዐንገት በላይ ይናገራል፤
ወጥቶም ወሬ ይነዛል።


7 ጠላቶቼ ሁሉ ግንባር ፈጥረው ይንሾካሾኩብኛል፤
እንዲህ እያሉም፣
የከፋ ነገር በላዬ ያውጠነጥናሉ፤

8 “ክፉ ደዌ ይዞታል፤
ከእንግዲህም ከተኛበት አይነሣም።”

9 እንጀራዬን ተካፍሎኝ የበላ፣
የምተማመንበትም የቅርብ ወዳጄ፣
በእኔ ላይ ተረከዙን አነሣ።


10  እግዚአብሔር ሆይ፤ አንተ ግን ምሕረት አድርግልኝ፤
የእጃቸውን እንድከፍላቸው አስነሣኝ።

11 ጠላቴ በላዬ ድል አላገኘምና፣
እንደ ወደድኸኝ በዚህ አወቅሁ።

12 ስለ ጭንቀቴ ደግፈህ ይዘኸኛል፤
በፊትህም ለዘላለም ታኖረኛለህ።


13 የእስራኤል አምላክ  እግዚአብሔር፣
ከዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን፤
አሜን፤ አሜን።
Copyright information for AmhNASV