Psalms 56

በእግዚአብሔር መደገፍ

ለመዘምራን አለቃ፤ “ርግቢቱ ሩቅ ባለው ወርካ ላይ” በተባለው ቅኝት፤ ፍልስጤማውያን በጌት በያዙት ጊዜ፤ የዳዊት ቅኔ
ርእሱ የሥነ ጽሑፉን ቅርጽ ወይም የመዝሙሩን ሁኔታ የሚያሳይ ሊሆን ይችላል።


1 እግዚአብሔር ሆይ፤ የሰዎች መረገጫ ሆኛለሁና ማረኝ፤
ቀኑንም ሙሉ በውጊያ አስጨንቀውኛል።

2 ጠላቶቼ ቀኑን ሙሉ በላዬ ቆሙ፤
በትዕቢት የሚዋጉኝ ብዙዎች ናቸውና።


3 ፍርሀት በሚይዘኝ ጊዜ፣
እምነቴን በአንተ ላይ አደርጋለሁ።

4 ቃሉን በማመሰግነው አምላክ፣
በእግዚአብሔር ታምኛለሁ፤ አልፈራም፤
ሥጋ ለባሽ ምን ሊያደርገኝ ይችላል?


5 ቀኑን ሙሉ ቃሌን ያጣምሙታል፤
ዘወትርም ሊጐዱኝ ያሤራሉ።

6 ይዶልታሉ፤ ያደባሉ፤
ርምጃዬን ይከታተላሉ፤
ነፍሴንም ለማጥፋት ይሻሉ።

7 እግዚአብሔር ሆይ፤ ከቶ እንዳያመልጡ፣
ሕዝቦቹን በቍጣህ ጣላቸው።


8 ሰቆቃዬን መዝግብ፤
እንባዬን በዕቃህ አጠራቅም፤
እንባዬን በወይን አቍማዳህ ውስጥ ጨምር ወይም እንባዬን በመጽሐፍህ መዝገብ

ሁሉስ በመዝገብህ የተያዘ አይደለምን?


9 ወደ አንተ በተጣራሁ ቀን፣
ጠላቶቼ ወደ ኋላቸው ይመለሳሉ፤
በዚህም፣ አምላክ ከጐኔ መቆሙን ዐውቃለሁ።


10 ቃሉን በማመሰግነው አምላክ፣
ቃሉን በማመሰግነው  በእግዚአብሔር

11 በአምላክ ታምኛለሁ፤ አልፈራም፤
ሥጋ ለባሽ ምን ሊያደርገኝ ይችላል?


12 እግዚአብሔር ሆይ፤ የአንተ ስእለት አለብኝ፤
የማቀርብልህም የምስጋና መሥዋዕት ነው፤

13 በሕያዋን ብርሃን፣
ወይም እኔን ከሞት

በእግዚአብሔር ፊት እመላለስ ዘንድ፣
ነፍሴን ከሞት፣
ወይም በሕያዋን ምድር

እግሬንም ከመሰናክል አድነሃልና።
Copyright information for AmhNASV