Psalms 99

ጻድቅና ቅዱስ አምላክ


1  እግዚአብሔር ነገሠ፤
ሕዝቦች ይንቀጥቀጡ፤
በኪሩቤል ላይ በዙፋን ተቀምጦአል፤
ምድር ትናወጥ።

2  እግዚአብሔር በጽዮን ታላቅ ነው፤
ከሕዝቦችም ሁሉ በላይ ከፍ ከፍ ብሎአል።

3 ታላቁንና አስፈሪውን ስምህን ይወድሱ፤
እርሱ ቅዱስ ነው።


4 ፍትሕን የምትወድ፣ ኀያል ንጉሥ ሆይ፤
አንተ ትክክለኝነትን መሠረትህ፤
ፍትሕንና ቅንነትንም፣
ለያዕቆብ አደረግህ።

5 አምላካችንን  እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጉት፤
በእግሩ መርገጫ ስገዱ፤
እርሱ ቅዱስ ነውና።


6 ሙሴና አሮን ካህናቱ ከሆኑት መካከል ነበሩ፤
ሳሙኤልም ስሙን ከጠሩት መካከል አንዱ ነበረ፤
እነርሱ ወደ  እግዚአብሔር ተጣሩ፤
እርሱም መለሰላቸው።

7 ከደመና ዐምድ ውስጥ ተናገራቸው፤
እነርሱም ሥርዐቱንና የሰጣቸውን ድንጋጌ ጠበቁ።


8  እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፤
አንተ መለስህላቸው፤
ጥፋታቸውን
ወይም የተፈጸመባቸውን በደል ማለት ነው።
ብትበቀልም እንኳ፣
አንተ ይቅር የምትላቸው አምላክ ነህ።

9 አምላካችንን  እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ አድርጉት፤
በቅዱስ ተራራውም ላይ ስገዱ፤
አምላካችን  እግዚአብሔር ቅዱስ ነውና።
Copyright information for AmhNASV