Jude 1

1যিহূদা, যীচু খ্ৰীষ্টৰ এজন দাস আৰু যাকোবৰ ভাই; পিতৃ ঈশ্বৰত যি সকল প্ৰিয় পাত্ৰ আৰু যি সকল যীচু খ্ৰীষ্টৰ কাৰণে ৰক্ষিত
1.1 ১ পি ১:৫
আছে, সেই আমন্ত্ৰিত লোকসকলৰ সমীপলৈ:
Copyright information for AsmULB