Philemon 1

ফিলীমনৰ দাস ওনীচিমক প্ৰেমেৰে গ্ৰহন কৰিবলৈ নিবেদন

1খ্ৰীষ্ট যীচুৰ বন্দীয়াৰ পৌল
1:1 ইফি.৩:১,২
আৰু আমাৰ ভাই তীমথিয়ৰ
1:1 ১থিচ.৩:২
পৰা আমাৰ প্ৰিয় ভাই আৰু সহকর্মী ফিলীমনৰ প্রতি,
Copyright information for AsmULB