1 Corinthians 11

1Is Krais nukan onok tainoriäim senek, akas is apairoinai, isan onok tainorwe.

Pol nukas tapiaka kururur miäi mesin äiewon.

2O jaiat, isas onok erekapu ätär maromin ak orip orip ronkatemoi, tainoriäi. Ak keseriäi, okon, is akanun woi erernuk, akan enmaka oik jou mareäim.

3Is ak okoro ämän awaraurim, ak erekapu äpu mowe, roat ak Krais inkaruru rai, asiret ak roat inkaruru rai, Krais ko Anut inkaruru rau. 4Inok ro ko roasiret amiakap kon tapau kurururmara, Anut auriäu ra, Anut nukan ämän miäu ra, kiro ro ko kon Näwäu Krais nukan enip tonoi muriäu ra. 5Utianik, inok asir ko roasiret amiakap kon tapau kurururau wa, Anut auriäu ra, Anut nukan ämän mareäu ra, kiro asir ko kon komu nukan enip tonoi muriäu. Inok asir ko kon tapau kurururau wa, ko kar asir kon tapau kurum sareäu senek. 6Keseria, inok asir kon tapau omjos kurururau utai, kon tapau urik katu patiraura. Inok asir ko kon tapau urik katu patirai ra, kurum saräi ra, kiro oiok nonuk rai, kon tapau wou omjos kurururaura. 7Ro ko kon tapau omjos wa kururur mai, owon, ko Anut nukan totok senek, ko Anut nukan enip jou orip roasiret ätär marai. Utianik, asir ko kon ron enip jou orip roasiret ätär marai. 8Kiro owon, Anut nukas asiren enipsau oumoi, ro ate mau wa. Wa senes wa. Ko ron kasakpanak oumara, asir ate mowon. 9Anut nukas ro ko asir sarau isanaraun ate mau wa, Anut nukas ro mesin ronkatemara, ro sarau isanaraun asir ate mowon. 10Kiro onokun, asiret ak roat inkaruru rai ätär maraun akan tapiaka omjos kurururwe. Ak keserna, Anut nukan sarau eitek apwareanik, ak asiret roat inkaruru rai äpu maiei.

11Roasiret ak Näwäu pak pasar rai, asir ko nukarar rawau wa, ro ran kir ko nukarar rawau wa. Asires ro sareäu, ros asir sareäu. 12Kiro epar senes, Anut nukas ron kasakpanak oianik, asir ate mowon. Utianik, rusapai, ro ko asir pakas peäu. Utianik, Anut nukasar osap erekapu ate mowon. 13Akasar akan onok wasarewe. Kar asir roasiret amiakap kon tapau omjos kurururau wa Anut auriäu, kiro akan amiakap eposek ra? 14Anut nukas omnokou pakan roasiret owo senek ate mowon, ik ätär mukiäu, ro tapau urik rumukäu orip, kiro oiok naun onok. 15Utianik, asir tapau urik rumukäu orip kiro kon mer eposek senes. Owon, Anut nukas kon tapau urik rumukäu kon tapau kurururaun nuruwon. 16Inok ros kiro ämän mesin kewaronuk rai, is kiro ro aurim, ik kar onok wa tainoriäum. Kristen roasiret erekapu nais ak kar onok wa tainoriäi.

Näwäu nukan o jaun ses

17Rusapai, is ak sakau ämän awaraurim. Is ak mesin woi wa ereriäu. Is ak mesin woi aru mou. Owon, akan tururiäi ses opok, ak onok eposek mau wa, ak onok aru miäi. Ak aka aka wa isaisanatäiäi. 18Is kiro onok mesin amke awaraurim, ak tup aparaun koi tururmana, ak atap atap inäiäi ämän airoin roimin. Kiro ämän airoin mesin is woi epar mou. 19Isan ronkat aka aka inäiäi, kiro onokus ak kamuk inok ro kon wou Anut mesin epar miäu amop ätär mareäu, kiro itok.

20Ak koi tururmoi, akan ronkatis akas ika Näwäu nukan o jem rai ronkateäi, utianik, ak Näwäu nukan o jau wa. Wa senes, wa. 21Ak o jaun ses opok ak karar karar woiaka upiäpirmana, kurte akan o oi jeäi. Ak karauk roasiret päun wa kamwareäi. Keserna, karauk roat ak o wäpik sou raiäi, karauk roat ak wain sosop jemana, raiaka käiäu. 22Ak akan owar o an pak jaun itok wa ra? Akan ronkat Anut nukan ou kiro erar ou rai owa pemana, karauk jaunakat osap wäpik oioraka naun rai keseriäi. Is kiro onok keseriäi mesin owo awarau? Is kiro onok mesin akan enmaka kämioik wa maram, wa senes wa! Akan onok aru senes.

23Is kiro ämän tamaromin kiro Näwäu nukas irowon. Kiro kesek, kiro pututu Judas nukas iken Näwäu, Jisas kon iwäi jaukut ipiakap muraun ses opok, Jisas nukas bret oumara, Anut ‘pere’ aurmara, pärärianik, äiewon, “Okoro isan enimsau, ak sarwaraun arom. Ak kiro bret jeinai, isanun ronkateirowe.” 25Bret je kuremana, kap wain an orip oumara, äiewon, “Okoro kap kiro Anut nukan paip awau isan karianas pasar mowon. Karauk omre okoro kap wain jeinai, is mesin ronkatewe.” 26Ak owo omre opok, kiro bret pak kiro kap wain an jemana, karauk roasiret Näwäu meiewon ämän aware rauna rauna, ätäi Näwäu nuka kowai.

27Keseria, inok roasir ko onok aru Krais nukan enip tonoi muraun keseriäwos Näwäu nukan bret pak kon wain an kap opok jeäu, kiro roasir Näwäu nukan enipsau karian pak aru miau. Ko ämän orip, tawa ko usu owai. 28Keserianik, roasiret karar karar amke akan woiaka uru owo senek rau wasareinai, Anut nukan bret pak wain an pak jewe. 29Inok roasir ko amke Näwäu nukan enipsaun ronkatäu wa, ko erar bret, wain an jeäu, kiro ko Anut nukan amukup ämän orip. 30Kiro onok keserna, ak karauk sakau wäpik raiäi, karauk sip oiäi, karauk meiäi. 31Utianik, ik iken woiok jekur wasaremoi, Anut nukan o jam, kiro usu wa owam. Anut nukas ik kiro mesin wa wasareikianik, ik ämän orip rai wa aikai. 32Utianik, karauk ses opok, ik Anut Näwäu nukas wasareikomara, onok eposek ätär mukaun usu ikiäu. Kesernuk, tawa Anut Näwäu nukas wasaräun ses opok, okoro omnokou pakan roasiret ämän orip äiemoi, kos ik ak pak erek ämän orip rai wa aikai.

33Keseria, o jaiat, utianik, ak Anut nukan o jaun koi tururia, kurte o wa jau, jaunakat päun kamware rawe. 34Inok ro ko eparar sou wenuk rai, ko ätäi kon owa pote o jaura. Keseria, ak koi tururna, Anut nukas ak ämän orip wa awarai.

Karauk ämän rau, tawa isakasar ak siarakap koita, kiro ämän jekuram.

Copyright information for `BBR