Romans 9

Meter Anut nukas Juda roasiret nukan senes sare marowon.

1Is kar ämän awaraurim. Is Krais pak pasar raim. Kesermoi, is epar ämän awarom. Is sät ämän awarau wa. Isan ronkat kiro Anut nukan Osou Näus kameäu, okon, kiro ronkatis airiäu is sät ämän awarau wa. 2Isan woi usu näwäu saremoi, tätäiru. Juda roasiret sosop senes, Krais ko akan onok aru pakan imwaraun kowon, akas ko sumkäinein. Ak isan jaiat, okon, isan woi aru mou. 3Epar, ak isan omnokoupaian tupsiu. Isan ronkat is ak sarwaraun Anut keser aurita, “Na is emeiram, isan jaiat akas isan omoi owaiei. Keserta, is Krais pakan inäiäm.” 4Ak Juda roasiret mesin ronkatewe. Akan kar enmaka Israel* roasiret. Anut nukas kon mokoit senes rawaun sare marowon. Ko meter kon arou näwäu ätär maronuk, ak äpu ko ak pak rawon. Kos kiro roasiret pak paip atap atap mowon. Anut nukas Moses pakas kon sintore ämän arowon. Kos nuka jekur jou maraun onok ätär marowon. Anut nukas ätäi ätäi ak sarwaraun epar ämän mowon. 5Kiro roasiret iken momonokot pakas pein. Krais nuka ko ro senek kiro tupsiu pakas pewon. Utianik, ak kiro roasiret apwarwe, akas Krais sumkäinein. Utianik, Krais ko Anut, kos osap erekapu kameäu, okon, ik kon enip orip orip jou murau. Epar.

6Isan jaiat, Krais nukas akan onok aru pakan imwaraun kowon, akas ko sumkäinein, utianik, akan onok kis Anut nukas Apraham pak paip erar mowon ätär mukau wa. Is Israel roasiret mesin awaroita rai, is Jekop nukan tupsiu erekapu mesin awarau wa. 7Is Apraham nukan tupsiu awaroita rai, is nukan omnokou pakan mokoit mesin awarau wa. Is kiro woiaka epar moin roasiret Anut nukas Israel roasiret enip areäu mesin awareäim. Rowe, kiro ämän Anut nukas Apraham auruwon, “Aisak pakas karar nan mokoit senes päiei.”

Stat 21:12

8Keseria, Apraham nukan omnokou pakan tupsiu erekapu ak Anut nukan mokoit wa. Anut nukan amukup roasiret ak kiro paip Anut nukasar Apraham pak mowon pakas pein kiro roasiret ak epar Apraham nukan tupsiu senes. 9Ik äpu kiro epar senes, owon, Anut nukas Apraham epar ämän keser auruwon, “Kar omre, kiro isakasar sare momin opok, is ätäi peita, Sara ko mokoi mai.”

Stat 18:10

Kiro onokun, ik äpu Ismael nukan tupsiu ak Apraham nukan mokoit senes wa.

10Kiro onok karar wa, Apraham nukan mokoi Aisak kon wau Rebeka ori raianik, ko mokoi oirori owon. Ak kiro onok nais ronkatewe. 11Kiro onok kesek, Iso Jekob ori au päu wa opok, kiro mokoit ori au onok eposek ra, onok aru ra, mau wa opok, Anut nukas kon epar ämän Apraham auruwon kiro tainormoi, kar mokoi nukan senes sare mowon, kar mokoi nukan sare mau wa. 12Anut nukas kiro mokoit orien sarau owo senek moirin aparianik, inok sarau eposek mowon mesin sare murau wa. Wa, kon ronkatisar inok mokoi nukan tuku sare mowon. Ik kiro äpu owon, Rebeka ko kiro mokoi oirori mau wa opok, Anut nukas keser auruwon, “Nan urek mokoi nukas amakun sarau ro rawai.”

Stat 25:23

13Anut nukan buk opok jer wein rau, keser äieu, “Is Jekob mesin woias meiemin, is Iso sauk murumin.”

Malakai 1:2-3

14Kiro onokun, ik owo äiem? ‘Anut ko mokoi karar nukan senes sare mowon, kar wa, kiro onokun, kon onok eposek wa,’ äiem ra? Wa senes, wa. Ik keser äiäu senek wa. 15Meter roasiret Moses pak ak Anut mekesiraka nurianik, bulmakau nukan totok ate mona, Moses nukas akan onok aru jäkäi maraun Anut auruwon. Kiro ses opok, Anut nukas Moses ätäi auruwon, “Is isan ronkatisar kar ro mesin woiti mam, kar ro mesin wa woiti mianik, usu nuram. Is isan woi näu oripas, kar ro isanaram, kar ro wa isanoram. Is isan ronkatisar keseram.”

Kisim Bek 33:19

16Keserianik, Anut nukas kar ro sare monuk rai, kos kiro ron ronkat tainorau wa. Kos kiro ron onok eposek miäwon mesin sare mau wa. Utianik, Anut nukas kon ronkatisar kiro ro erar sare miäu. 17Ak kiro onok ronkatewe. Anut nukan buk opok, Anut nukas Moses Ijip omsau kameäwon ro näwäu kon enip Pero keser auraun auruwon, “Anut nukasar keser äiewon, ‘Is na ro näwäu sare musoita, kiro onokun, na isan ämän wa tainoram, okon, is na usu atap atap isianik, isan sakau karauk roasiret ätär maram. Keseria, isan enim omsau sau erekapu manai.’ ’

Kisim Bek 9:16

18Keseria, ak äpu miäi, Anut nukas kon ronkatis kar ro mesin wouti mianik, wa usu nuriäu. Ko kon ronkatis kar ron wou sakau murunuk, kiro ro kon ämän wa rowai.

19Keserianik, ak kamuk, kar ros is keser airaun itok, “Anut nukas iken woiok sakau mukonuk rai, iken onok aru mesin owon ik usu ikiäu?” Anut nukas kar onok keseraun ronkatäi, inok ros kiro onok tämuraun itok? 20Wäpik, na omnokoupaian ros is kesek ämän wa airau. Roasiret akas Anut ätäi ämän auraun senek itok wa. Mis nukas momok ate mowon ätäi wa auriäu, “Na owon is kesek atoiri momon?”

Aisaia 29:16

Ko keser wa auriäu.
21Mis ate mowon ro kosar kiro mis owosäun ko keseriäu. Kosar misän oianik, mis atap atap ate mai. Kar mis jer eposek orip kiro na omre näwäu opok mis maun ate mai, kar mis jer wäpik kiro orip orip mis maun ate mai.

22Kiro onok senek Anut nukas keserwon. Kon ronkatis owo onok Juda roasiret pak karauk omsau pakan roasiret opok keseraun ko keserai. Rowe, Anut nukas kon ronkatis Juda roasiret mesin kon kasak pewon roasiret erekapu ätär maronuk, ak kon sakau aparaiei. Keseria, roasiret akas Anut ätäi ämän auraun senek itok wa. Utianik, Anut nukas Juda roasiret aru maraun kasak pewon ko kurte keserau wa. Ko akan onok aru utaun omre rumuk kamware raiäu. 23Anut ko karauk roasiret sare marowon mesin wouti mareanik, kon osap eposek ätär marauru. Kon ronkatis ko kiro roasiret kon omoi eposek opok tone nuka pak rawaun sare marowon. 24Kiro roasiret ik. Anut nukas ik sare mukowon. Kos karauk Juda roasiret pak karauk omsau pakan roasiret pak ik erek sare mukowon. 25Anut nukan buk opok Anut nukan ämän roianik, areäu ro kar, Hosea nukas kar omsau pakan roasiret mesin keser jer wewon, “Anut nukas äiewon, ‘Roasiret ak meter isan wa, kiro roasiret isas isan äiäm. Karauk roat meter isas akanun woias wa meiäu, kiro roasiret is isan woias meieäim awaram.’”

Hosea 2:23

26Anut nukas ätäi keser äiewon, “Karauk omsau opok is meter ak isan roasiret wa äiemin, kiro opok kiro roasiret keser awaraiei, ‘Ak Anut awau orip orip raiäu nukan mokoit.’”

Hosea 1:10

27Utianik, Aisaia nukas ko Israel roasiret mesin sakau awareanik, keser äiewon, “Kiro Israel roasiret sosop senes ak upinan uskakar senek sarena rai, Anut nukas roasiret sosop wa imwarai, ko roasiret karar karar epar imwarai. 28Epar senes, Näwäu nukas roasiret okoro omsau opok wasarewareanik, akan onok aru erekapu mesin kurte aru marai.”

Aisaia 10:22-23

29Meter, Aisaia nukas kar onok tawa päun mesin keser äiewon, “Anut Näwäu ko sakau näwäu orip, roasiret wasarewareanik, kos ik roasiret karar karar sareikowon. Ko kiro onok keseräu wa maro, ik Sodom menan roasiret keserin senek erekapu epis jereike kurewo. Roasiret ik mesin keser äiäiei, ‘Juda roasiret ak Gomora menan roasiret epis jerwarowon senek.’

Aisaia 1:9

Juda roasiret ak Jisas mesin woiaka epar mau wa.

30Keserianik, ik owo äiäm? Karauk omsau pakan roasiret akasar Anut nukan amukup eposek rawaun sarau mau wa, ak rusapai akan woiaka Jisas mesin epar moin, okon, ak Anut nuka pak tuku raiäi. 31Utianik, Israel roasiret ak Anut nukan amukup eposek rawaun sintore ämän erekapu tainoraun sarau sakau moin. Utianik, ak kiro sintore ämän erekapu tainoraun apu itanäu wa. 32Kiro owon, ak Anut nukan amukup eposek saräun akan woiaka Jisas mesin epar mau wa. Ak akan sarau atap miäi kis ak Anut nukan amukup eposek rai ätär muraun keseriäin. Ak ou tutu omnokou opok akan apu sorianik, nini rau aparau wa, kiro ou tutus isorak tornuk, ak owarowon. 33Anut nukan ämänis kiro ou tutu mesin keser äiewon, “Ak rowe. Is kar ou tutu Saion* mena moram, roasiret ak kiro ou tutu aparau wa kos siotwaronuk, owarai, okon, kiro ou tutus roasiret aru marai. Utianik, inok roasir ko kiro ou tutu mesin wou epar mai, ko mesin wa oiok nai.”

Aisaia 8:14, 28:16

Jisas ko kiro ou tut senek, inok roasir ko mesin wou epar mai, ko mesin wa oiok nai, owon, Anut nukas kiro roasir kon amukup eposek rau äiäu.

Copyright information for `BBR