2 John 1

1Gau madidnga ngan iaoa kelede ton Kristus, nabode laulau toa ne ga ila pago taine kapei
1Panua edengada tiadi mambe Ioanes ibode laulau toa ne ga ila pan taine ede, be panua padengada tikeo ga itado oanenga itna ngan taine kapei, be ele oanenga itna ipu eine ngan iaoa kelede ton Kristus ngan tuanga ede.
toman ngan lem gergeu. Deo isio go ta eao man ei ele. Tautaunga gau nakim go. Be eine gau kekelegau nakim go mao. Panua toa ngada ne toa tiuatai ngan posanga tautaunga, gid pade tikim go.
Copyright information for `BCH