a1.32Ko 4.6
b1.6-82Pe 3.5
c1.261Ko 11.7
e1.27Mt 19.4, Mk 10.6
f1.27-28OM 5.1-2

Genesis 1

Ninipunga ngan Deo ikadodanga toa ngada ne ga iuot

1Mugaeai mugaeai tau, Deo ikado bubur ga tano ga iuot. 2Be tano ianun eta mao. Ienono sapaean. Tibur toa ngada oa dodom, be eau kekelen. Be Deo Itautau Tutui iroro gadae ngan eau igogo.

3
 • a  Idio ta Deo ikeo, “Manta taranga iuot.” Tota taranga iuot.
4Deo igera mambe taranga eiua kemi. Ta idol taranga idio iadag, be dodom idio iadag. 5Deo iuato taranga eine “ado,” be iuato dodom eine “bong.” Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado ede. 6
 • b  Ga kus ta Deo ikeo, “Kalakalanga ede manta iuot ta ipoga eau ga idio ngan tibur rua.”
 • 7Io, kalakalanga tota iuot. Deo ikado kalakalanga toa oa ta ipoga eau gadae ga eau gadio ngan kalakalanga. 8Deo iuato kalakalanga toa oa “mariamba.” Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado rua aea. 9
 • Ga kus ta Deo ikeo, “Eau ienono gadio ngan mariamba, manta ila iluplup ngan tibur kelede, ta tibur mamasa iuot.” Io, tota iuot.
 • 10Deo iuato tibur mamasa eine “tano.” Be eau toa ila iluplup ngan tibur kelede, iuato “tad.” Ta Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 11
  • Ga kus ta Deo ikeo, “Manta tano ipapot gid abei ga gilgilnga ga annga imata ede ga ede toman ngan ipuapua. Ta gid abei kelede kelede itautau ga iuot toman ngan ipuapua.” Io, tota iuot.
  12Tano ipapot gid abei ga gilgilnga ga annga imata ede ga ede toman ngan ipuapua. Ga gid abei kelede kelede itautau iuot toman ngan ipuapua. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 13Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado tol aea. 14
 • Ga kus ta Deo ikeo, “Gid taranga manta titara mariambai ta tikado bong ila ga kus ta ado inasi, ta timan kilala ngan gid rai ga taun ga ado.
 • 15Gid taranga toa oa ga ienono mariambai ta titara ga isulug tanoeai.” Io, tota iuot. 16Deo ikado taranga kapeipei rua. Taranga kapei eine ngan itara ado, be kakauede ngan itara bong. Ga ikado gid gigima pade. 17Ta idol gid taranga toa oa mariambai ta titara ga isulug tanoeai 18ado ga ado ga bong ga bong. Ga tikado tibur meremere iadag ga tibur dodom iadag. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 19Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado pange aea. 20
 • Ga kus ta Deo ikeo, “Tad manta iuon ngan gid masilau imata ede ga ede matad bibita. Ga gid man pade manta tiuot ga tiroro alele mariambai gadae ngan tano.”
 • 21Tota Deo ikado gid masilau kapeipei ga gid masilau padengada tad aea ga eau aea ga tiuot ta tilalala alele tadiai ga eauiai. Ga ikado gid man imata ede ga ede. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 22Idio ta Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta ikeo, “Gimi masilau tad aea, manta apupulou ga aot busa ta aparangrang tibur toa ngada ne tadiai. Be gimi man, manta aot busa tanoeai.” 23Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado lima aea. 24
 • Ga kus ta Deo ikeo, “Manta tano ipapot gid masilau tibur aea imata ede ga ede matad bibita, ta gid masilau matad mud ga matad saksak, kapeipei ga gereirei tiuot.” Io, tota tiuot.
 • 25Deo ikado gid masilau tibur aea imata ede ga ede, edengada matad mud, padengada matad saksak, kapeipei ga gereirei. Deo igera gid danga toa oa eine kemi. 26
  • c  Ga kus ta Deo ikeo, “Eine takado eababa ga tiuot mambe gita, ta matad lalaede mambe gita.
   1.26Deo iposa pan sai ta ikeo ga eababa tiuot mambegita? Panua oatainga ad idanga ede tiuangga Deo ikeo pan Inat ga Itautau Tutui.
   Ta tadol gid ga timariala ngan tano ga ngan gid ia ga gid man ga gid masilau tibur aea kapeipei ga gereirei ga gid danga toa ngada ne tilalala alele tanoeai.”

  27 e , f  Tota Deo ikado gid eababa ga tiuot mambe ei.
  Inasi ei ianun ta ikado gid ga tiuot.
  Ikado gid ga tiuot arangaranga ga taine.
  28

  • Idio ta Deo ikado posanga kemi ngan pamatuanga gid ta ikeo, “Gimi manta apupulou ga aot busa ta aparangrang tibur toa ngada ne tanoeai ta amariala ngan. Manta gimi amadid ga amugamuga ngan gid ia ga man ga masilau tibur aea kapeipei ga gereirei toa ngada ne, ta tidio bagemiai.”
  29
  • Ga kus ta Deo ikeo, “Ega, gau nabada gid abei ga gilgilnga tanoeai aea imata ede ga ede toman ngan itautau ga ipuapua pagimi, ta gid danga toa ne ga iman gimi ami annga.
  30Be nabada gid abei ilaun ga gilgilnga padengada tibur aea iman annga togid masilau tibur aea kapeipei ga gereirei ga togid man ga togid danga toa ngada ne matad bibita.” Io, tota iuot. 31
  • Deo igera gid danga toa ngada oa ikado ga iuot eine kemi tau. Io, bong ila, be gaisala iuot. Eine ado lima ga ede aea.
  Copyright information for `BCH