a1Mt 13.55

Jude 1

1 a  Gau Jut, paeaeanga ton Iesus Kristus, be gau Jems itar kakau.

Nabode laulau toa ne ga ila pagimi panua toa Deo ibaba gimi. Deo Tamada ikim gimi kapei tau, ga Iesus Kristus imariala ngan gimi.

Copyright information for `BCH