1 Corinthians 1

Loyauwedo

1Taugu Paulo, Yehoba 'ihesinuwegauwa 'abehega Yesu Keliso tetelina 'ana tohepwaila. Cimi leta bewa tasidai Sositeni 'ilemegauwa ma yaleleyawa 'omi meKolinita tohekalesiyao 'oimiya. Weyahina 'omi Yesu Keliso 'i'abihe 'ehaugomiya, ta 'ina boda hesihesinuwadi 'oidiya waluhuma ma wamiyamiya, taudi wete Yesu Keliso saninega mahetemiyao wa'ahwa'ahwanoi, taudi tupwa mabwaiyana 'oidiyega mahetedao 'ida Bada 'aigeda tuwa, tauna Keliso. 3Cida Badaina Yesu Keliso ma Tamada Yehoba 'idi helauwega tuwa wamiya daumwala.

4Moisa, Yehoba 'ihelauwegomiya ma ginaula mabwaiyana bwebwe'ana 'i'ebwaegomiya, gidemusa 'imi gwae bwebwe'adi ta 'imi sanapu bwebwe'adi Yesu Keliso 'oinega. Eeta tuta mabwaiyana weyahimi yaloyauwedo Yehoba 'oina. 6Ta wete yaloyauwedoweya weyahina Kelisoina wa'ahwa moiseya ma tetelina wahemisaeya. 7Ta wete Yehoba 'ina 'ebwaya bwebwe'adi mabwaiyadi 'oimiya simiyamiya, tuta bewa wayamwayamwana 'ida Bada Yesu Keliso 'ina latu hilama weyahina. 8Ma tauna 'i'abi'abi hepa'aligomi, ta geya 'eta 'imi puimo, ma 'ana siga sabweloina 'ilohihilama.

9Yehobaina ma'ana hemisa madouna eeta 'ibwauwegomiya ma natunaina tauna 'ida Bada Yesu Keliso ba'idamiu wahe'iya'iyagu.

Sahena wataha silatulatu tohekalesiyao 'oidiya

10Tasigwao, bewa 'igu lohatoto 'oimiya 'ida Bada Yesu Keliso saninega ma 'abehega wanuwatuhu hegogona ma wagwae hegogona, ma hesi sahena wahehe'ohe'ohe nuwana wawatawatahigomi. 11Weyahina tupwadi Kiloe 'ina bodao sihegwae pwaigauwa 'imi he'ohe'ohe weyahidi. 12Eeta tupwami wagwae, “Tauma Paulo 'ina boda.” Ma tupwami wagwae, “Tauma Apolosa 'ina boda.” Ma tupwami wagwae, “Tauma Pita 'ina boda.” Ma tupwami wagwae, “Tauma Keliso 'ina boda.”

13Sahena Keliso wahina tahwatahwatahidi, weyahina 'iboinamo weyahimi si'abi hekeloseya, geya taugu weyahimi. Wete Keliso tauna saninega wababitaisowa, ma geya saniguwega. 14Cigu loyauwedo Yehoba 'oina bewa, weyahina geya mabwaiyami ya'abi'abihe babitaisogemi. Beno tuwa Kilisipo ma Geyo. 15Sahena wanuwanuwatuhu ma wagwae, “Tauma Paulo 'ina boda, weyahina Paulo 'i'abihe babitaisomaiya.” 16Geya! Kilisipo ma Gayo, eema wete Sitipana 'ina susu ya'abihe babitaisowediya, nuwana siboidimo. 17Weyahina 'igu paihowa Keliso 'i'ebwaegauwa tetela bwebwe'ana 'ana lohatotomo weyahina, ta geya 'abihebabitaiso. Ma wete loguguyaina geya 'igu sinasinapuwega, tabu ma Keliso 'ina 'amasa kelose 'oina tetelina ya'abihewe'a.

Yesu 'ina 'amasa kelose 'oina

18Kelose tetelinaina tomota tupwadi si'ahwa 'abo'aboweya, taudi yaluyaluwadi 'ama'amasidi, ma hesi tauda tahemisaeya 'abehega Yehoba 'ina waiwai tetelaina 'oina 'imiyamiya, ma 'oinega 'ilemegita. 19Yehobaina Buki He'asisi 'oina 'ihepwaileya 'igwae,

“Taudi tosanapuwao ma tosonogao 'idi nuwatuhu yalogwahatediya ma ya'abihe galediya.”
20Coinega togidega taudi tosanapuwao bo nuwana tohe'itao? bo nuwana taudi tologuguyao bewa tuwa bale'uwa simiyamiya? Moisa, Yehoba 'idi sanapuina 'i'ahwa ginaula bwagabwagaediya. 21Weyahina sanapu bale'uwa gesowana 'oinega Yehoba tasanapu, ma hesi Yehoba 'ina nuwatuhu ta 'ina tetela 'ana lohatotomo 'oinega 'ana tohemisao tauda 'ilemegita. Tetelinaina mebale'u siheginaula bwagabwagaeya. 22Weyahina meYudiya nuwanuwadi 'ila'ilalao sida 'itadi, ma taudi geya meYudiya, sanapu sibesebese. 23Ma tauda hesiyage tetelinaina talohatotoweya, Keliso 'ina 'amasa kelosemo 'oina weyahina, eema meYudiya silogwahateya ma wete tomiya ganamuli si'ahwa ginaula bwagabwagaeya. 24Ma hesi tauda Yehoba 'ana tohemisao 'ihesinuwanegita boda Yudiya ma hali bodao 'oidiyega, ma Keliso 'oinega Yehoba 'ina waiwai ta 'ina sanapu 'i'ebwaegita. 25Weyahina to'aha Yehoba 'ina paihowa we'awe'ana bo 'i'iuna, tomota tauda 'ida waiwai madouna 'ihewaiwai sineya.

26Ma tasigwao, wanuwatuhuyahi 'abehega taudi Yehoba 'ihesinuwanediya 'oimiyega, baibaiwadi geya bale'u 'ana tosanapuwao, nuwana tohewaiwaiyao, nuwana 'ana babadao. 27Ma hesiyage baibaiwadi yauyauleidi 'ihesinuwediya ma yauyauleidiyedi bale'u 'ana tosanapuwao si'abihedeba mwadinidiya, ma wete bale'u 'ana tobeluwao Yehoba 'ihesinuwediya ma taudi wete tohewaiwaiyao sihewaiwai sinediya. 28Ta wete gogo gabulena Yehoba 'ina paihowa si'ahwa ginaula bwagabwagaediya, ma hesi Yehoba 'ina paihowao 'oidiyega 'idi ginaula mabwaiyana 'i'ahu sepalediya. 29Coinega geya 'eta wete loheya sowasowahina ma 'igwae hane Yehoba matana. 30Weyahina Yehoba tauna 'ina paihowega Yesu Keliso mahetedai tahe'aigeda, 'oinega Yehoba 'ina sanapu Yesuina 'ilagu balaheya 'oida, weyahina Yesu tauna wahina 'ipwaoliyeya weyahida, ta 'oinega 'i'abihe 'ehaugita ma 'i'abihe dumwalugita.

31Buki He'asisi 'ina hepwaila ginaula bewa weyahina 'igwaeya,

“Ceguma taiya nuwanuwana ma 'ihepwatu, 'ida Badamo 'ida hepwatuwe.”
Copyright information for `BDD