1 Corinthians 10

Cetuluha hali 'ebe hemisao 'oidiya

1Ciyagwao, tubudao wanuwatuhu yahidi 'abehega nugeta tutaina tupwa yoho 'awawa sitautauya ma yaloha 'oinega Yehoba 'ihanugetediya, ta wete hola 'alonega 'idi 'eda 'ipaihoweya ta 'oinega sihabala hali tupwa. 2Ma yaloha ta hola 'oidiyega 'idi babitaiso silobeya 'abehega Mosese 'ana tomuliyao. 3Ta wete 'adiwa ma 'adi we'aha mabwaiyana galewega silobeya yaluyaluwadi weyahina, ta 'adi we'aha si'ewa'ewa da'ule 'aigeda 'oinega, ma da'uleina galewega mahetediu sitautauya, sanina Keliso.

5Ta hesi Yehoba geya 'iyaliyaya tubudaowedi weyahidi, 'oinega pwatulaina 'oina baibaiwadi si'amasa. Ma wawanidi nobwa si'ebesinediya. 6Ma taudi 'ebe'ita 'oida ma 'abehega sahena galana weyahina tanuwanuwatuhu. 7Wete sahena ta'e'etuluha hali 'ebe hemisao 'oidiya, gide taudi yoho 'awawa 'oina sipaihoweya. Buki He'asisi 'oina taudi weyahidi 'ihepwaila 'igwaeya,

“Tomotaedi simiyatoiya ta si'ai'ai, sinumanuma, muliyetega sitoholo ma siyaliyaya besobeso.”
8Ta wete silologwali, 'oinega sabwelo 'aigeda 'oina site tuweniti teli tausani 'oidiyega Yehoba 'ilohe'amasidiya. Bewa 'ebe'ita 'oida ta 'abehega sahena taganaganawala. 9Ma wete Yehoba 'ana wahi'wata silaguya ta mwata 'oinega 'ilohe'amasidiya. Bewa 'ihe'itegita 'abehega sahena tauda gide tapaipaihowa 'esa.

10Wete Yehoba silomugiyeya, ta 'oinega 'aigeda anelose 'ihesumaneya ma 'i'abihe galediya 'idi lomugiyedi weyahidi.

Cebe'ita bewa 'oida ma 'abehega sahena talolomugi.

11Cebe'itaedi bewa mabwaiyadi Buki He'asisi 'oina silelediya 'abehega bewa tuwa mehau tauda hemaisaedi mwaudi tanuwatuhu yahidi ma sahena puiyedi tapaipaihowadi.

12Ceguma taiya 'owa 'unuwatuhuya 'abehega ma'ino waiwai 'utotoholo, 'u'itayahigo ma sahena 'uwe'awe'a. 13Weyahina 'ebe tohowedi 'oidiyega Seitani 'itohotohogomi, mabwaiyada wete 'itohotohogita, ta hesi Yehoba tahemisaeya weyahina 'ina loina 'ilaguya ma sahena Seitani 'itohotoho hedadegita. Eema 'eguma tahe'alama'i'itana nata 'eda bwebwe'ana 'ihe'itegita ma 'oinega 'ebe tohowedi tahewaiwai sinedi.

14Ciyagwao nuwanuwagu madouna ma hali 'ebe hemisao waguipailedi. 15Comi ma'imi sanapu, 'oinega 'igu gwae bewa weyahina wanuwatuhuyahi madouna. 16Ceguma sakalemeni weyahina taloyauwedo Yehoba 'oina ma tanuma, beno Keliso bweyahinega 'i'abihe bwebwe'anegita ma Keliso mahetedai tahe'aigeda. Gide beledi 'eguma tahisi ma ta'ai, belediina 'oinega Keliso mahetedai tahe'aigeda, weyahina tauna wahina ta'ai'ai.

17Belediina 'aigeda 'oinega mabwaiyada ta'ai'ai, 'oinega Keliso wahina 'oina taheboda 'aigeda. 18Gidemusa tuwa meIsileli baibaiwadi 'idi pwaoliyao sihunudi Yehoba weyahina ma si'aidi, 'oinega Yehoba ba'idadiu siheboda 'aigeda.

19Moisa, 'e'ahaiyedi taudi tomiya ganamuli si'ebwa'ebwaya hali 'ebe hemisao 'oidiya, ma wete 'idi 'ebe hemisaowedi, nuwana 'aiwe bo dimwa, tuwa ginaula besobeso, ma geya 'idi waiwaimo. 20Ta wete paihowaedi taudi tomiya ganamuli ginaulaedi weyahidi sipaipaihowa, geya Yehoba weyahina sinuwanuwatuhu, ta hesi Tomudulele ma'iyanao weyahidi. Ma hesi 'omi genuwagu ma hali 'ebe hemisao weyahidi wapaipaihowa, tabu ta Tomudulele 'iyanao mahetemiyao waheboda 'aigeda.

21Cana 'ita geya bwebwe'ana 'eguma Bada 'ana biyo 'oinega wanumanuma ta 'ina 'ebe'ai 'oinega wa'ai'ai, ma wete Tomudulele 'ina paihowa wapaipaihowadi. 22Weyahina 'ida Badaina 'atena wa'abi hedohedou. Badaina tohewaiwai hedade, 'oinega sahena ta'abi'abi hegamwasowali, tabu ta 'imutugita.

Ce'ahaiyedi hali 'ebe hemisao weyahidi

23Ginaula mabwaiyadi sawasawahida ma tapaihowadi, ma tupwana ginaula nata geya si'abi 'abihetegita. 24Cilobwainegita ma paihowaedi tapaihowadi 'iyadao 'adi lema weyahina ma hesi sahena taboidamo 'ada lema weyahina. 25Ceguma hebahebai hesiyona hali tomota 'oidiyega wagimwane, sahena wahehesilala hesiyoina weyahina ma hesi tuwa wa'ai, ma sahena wanuwanuwagala to'aha mwalo 'e'ahaiina 'oina sipaihoweya. 26Weyahina bale'u mabwaiyana ta ginaula mabwaiyana bale'uwa Yehoba 'ina 'ebeloinao.

27Ta hesi 'eguma tomiya ganamuli 'aigeda 'ibwauwego ma 'utautauya 'ina hada ma 'au 'ilagu weyahiu, tuwa 'u'ai, ma sahena 'uhesilala to'aha mwalo 'ipaihoweya 'e'ahaiina 'oina, ta sahena wanuwanuwagala weyahina. 28Ma hesi 'eguma taiya 'ihepwaila latu 'e'ahaiina weyahina ma 'oimiya 'igwae, “Taudi 'idi paihowa Tomudulele weyahina 'e'ahai beno 'oinega sipaihoweya,” sahena 'e'ahaiina 'u'ai'ai, tabu ta tohepwailaina 'inuwagala, nuwana 'imatauta, 'oinega 'owa wete 'unuwagala, 29geya 'uboi 'ino matautega, weyahina 'owa geya Tomudulele 'uda matauteya, ma hesi tohepwailaina 'ina matautega.

Ta tomota tupwana sigwaeya, “Sahena 'agu loina walagulagu taudi towe'a 'idi nuwatuhu weyahina,
30ta wete sahena taudi silolomugiyegau. Caguina weyahina yaloyawedo pwaiya Yehoba 'oina, ta geya 'aigeda wete 'ana galamo 'oiguwa.”

31Taudi 'idi gwaeina 'adi maisa bewa, 'abehega 'ilobwainegita ma 'ida paihowa mabwaiyana, 'ada 'e'ahai, 'ada numa, bo to'aha wete, eema mabwaiyana 'oidiyega Yehoba sanina ta'abi hemadou. 32Sahena hali tomota wa'abi'abi henuwagaladi, nuwana meYudiya, bo tomiya ganamuli, bo nuwana Yehoba 'ina tohekalesiyao.

33Gidemusa taugu yatohotoho ma 'abehega sahena taugu 'igu nuwatuhuwega yapaipaihowa, ma hesi to'aha tomota 'idi nuwatuhu gide tuwa yapaihowa 'esa, ma siyaliyaya, ta 'oinega 'adi lema siloba Yehoba 'oinega.

Copyright information for `BDD