1 Corinthians 11

Cilobwainegomiya ma 'igu mumuga bewa wahe'au'aunaowe, gide taugu Keliso mumugana yahehe'au'aunaoweya.

Wahiwahine 'idi pasa tapwalolo 'oina

Yauwedo 'iyagwao, weyahina he'itaowedi ya'ebwae pwaigomiya wanuwatuhu yahidiya ma wa'abiyahidi. Nuwanuwagu ma wasanapu 'abehega Keliso loheloheya 'ida Bada, ma hesi wahiwahine 'idi badao beno mwanediyao. Ta Keliso 'ina Bada Yehoba.

Ceguma loheya debana ma'ana hewanu 'i'ahwa'ahwanoi bo 'ipalopisai* Yehoba 'ina nuwatuhuwega, beno 'ebe debamwadina 'ina Bada Keliso 'oina.

Ma 'eguma wahine deba daisinamo tapwalolo 'oina 'i'ahwa'ahwanoi bo 'ipalopisai, beno 'ebe debamwadina 'ina badaina, tauna mwanena, 'oina. Moisa tuwa, 'ana 'ita galana, gide 'eguma debana mabwaiyana sino'i. Weyahina 'eguma wahine sahena debana 'i'ahu'ahusam debana wa'upwa, ma 'imwadina debana no'ino'ina weyahina, 'oinega 'ida 'ahusam ta 'ana 'ita 'ibwebwe'ana tapwalolo 'oina. Tapwalolo 'alona loheya geya sawasawahina debana 'i'ahusam, weyahina loheya 'ana 'ita Yehoba gidemusa, ta wete 'ana hepwatu Yehoba 'ana hepwatu gidemusa. Wahine wete 'ana hepwatu loheya 'ana hepwatu gidemusa. Ma loheya nugenugetaina geya wahine 'oinega 'ihapwesama, ma hesi wahine loheya 'oinega 'ihapwesama. Wete Yehoba loheya 'ihemasaleheya geya wahine weyahina, ma hesi wahine loheya weyahina 'ihemasaleheya. 10 Coinega wahiwahine 'ilobwainediya ma debadi sisamudi tapwalolo 'ana tuta 'oina, ma wahiwahineyedi 'idi hematamatana mwanediyao 'oidiya aneloseyao si'ita.

11 Ma hesi 'eguma Bada 'ina 'eda tamulimuliye geya sawasawahina ma wahine 'iboi 'iloiloina. Wete gesowana loheya 'iboi 'iloiloina.

12 Weyahina wahine loheya 'oinega 'ilatuwa ta loheya wahine 'oinega 'ili'uwa, ta mabwaiyada Yehoba 'oinega talatuwa.

13 Wanuwatuhuyahi, 'eguma wahine debadaisinamo 'i'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina, togidega 'ana 'ita bwebwe'ana bo galana? Galana 'awa?

14 Mabwaiyada bale'uwa tamiyamiya, 'eguma loheya ta'ita debana dudulena, 'ana 'ita wahine gidemusa, beno 'ebe debamwadina, 15 ma 'eguma wahiwahine debadi dudulena beno 'adi 'ebe hepwatu ma wete 'ana 'ebe 'ahusam. 16 Cada loina bewa gide, ma geya 'eta wete hali loina tohekalesiyao mabwaiyada 'oida, 'oinega sahena 'eta taiya loinaina weyahina 'igwaegwae hila.

Bada 'ina Cai He'asisi

17 Caigeda wete mumugami weyahina geya yada yaliyaya, beno geya bwebwe'ana. 18 Weyahina tupwana tomota sihegwaegauwa 'abehega 'imi 'eto'auta 'oidiya wawatawatahigomi hali boda ma hali boda 'oidiyega, ma tupwana 'idi gwae yahemisaeya. 19 Ta hesi 'imi 'ewatawatahaina 'ana bwebwe'ana beno 'abehega taiyewedi taudi tohekalesiyao moisa ta'inanadi.

20 Ma wete 'imi 'eto'auta 'oidiya 'eguma 'ida Badaina 'ina Cai He'asisi wa'ai, 'ana 'ita geya bwebwe'ana. 21 Weyahina tupwami waboi 'amiwa wa'ai'ai, ma tupwadi 'iyamiyao ma'adi gomale, ta wete tupwami wa'ai'ai ma wanumanuma hedada 'oinega waheheyauyaule. 22 Cilobwainegomiya ma waboi 'imi hada 'oidiya wa'ai ma wanuma ta sahena Yehoba 'ina tapwalolo wa'abi'abi hegala ma wete taudi wewewewelohedi wa'abi'abihe debamwadinedi. Bewa weyahina gesowana yahehepwatuwegomi. 23 Cida Bada Yesu 'ina 'ai 'ana sanapu 'ihe'ita pwaigauwa ta taugu yahe'itegomi, beno nihuwanaina 'oina Yudasa 'itebaeya, Yesuina beledi 'i'eweya, 24 ta 'iloyauwedowa Yehoba 'oina ma 'ihisiya, ta 'igwaeya “Bewa wahigu 'omi 'ami 'abihetena weyahina. Coinega bewa gide 'agu 'ebe nuwatuhuyahina wapaihowa 'ese.” 25 Si'aiya 'igumwala, ma biyo wete Yesu 'i'eweya ta 'igwaeya, “Biyo bewa loina 'ehauna weyahina, ma loinaina hauhauna bweyahiguwega ya'abihe latuheyama. Ceguma 'abwa to tuta 'oidiya wanuma wanuwatuhu yahigau.”

26 Belediina 'ana 'ai ma biyoina 'ana numa 'oidiyega Badaina 'ina 'amasa weyahina tahehe'ita tuta mabwaiyana ma 'ana siga 'ihilama.

27 Ma hesi 'eguma taiya 'e'ahaiina 'i'ai besobeso, nuwana Badaina 'ina biyoina 'oinega 'inuma besobeso, loheyaina beno 'ina pui, weyahina 'ida Bada wahina ma bweyahina 'oidiya 'ipaihowa besobesoweya. 28 Ceguma nuwanuwada ma Bada 'ina 'ai ta'ai, nugeta mumugada weyahina tanuwatuhu, ma wete tada 'abihe dumwalugita, ma muliyetega 'e'ahaiina ta'ai, ma wete biyoina 'oinega tanuma. 29 Weyahina 'eguma taiya 'i'ai besobeso nuwana 'inuma besobeso, ma geya 'inuwatuhu Keliso wahina weyahina, 'abwa 'ana loina 'iloba.

30 Bewa lamuna 'oinega 'ami lohala ta 'imi we'ao tupwana baibaiwana silatulatu 'oimiya, ma wete tupwana 'ami boda si'amasa pwaiya. 31 Cilobwainegita ma mumugada tauda ta'abihe bwebwe'anedi tabu ta Yehoba 'iloinaegita. 32 Ma hesi 'eguma tuta bewa 'oina Yehoba 'iloinaegita, beno 'i'abi'abihe dumwaluwegita, ma 'abwa bwa'omatana 'oina mebale'u 'iloinaedi ma tauda geya.

33 Ciyagwao, 'eguma tutaina Bada 'ina 'ai wa'ai, 'iyamiyao wayamwadi. 34 Ma 'eguma taiya 'igomale, 'ina hada nobwa 'i'ai nugeta, ta 'oinega gesowana 'i'ai'ai hedade tapwalolo 'alona, tabu ma Yehoba 'igamwasowalegomi 'imi tapwalolo 'ana 'ita galana weyahina. Beno tuwa, loinaina weyahina. Ma hesi tupwana 'ami loina wete simiyamiya. Ceguma tutaina yanaowa loinaedi wete ya'abihe dumwaludi 'oimiya.

Copyright information for `BDD