1 Corinthians 14

Hali 'enana 'adi togwaeyao ma topalopisai weyahidi

1Coinega 'ilobwainegita ma tatoho waiwai ma tahelau moisa, ma wete tatoho waiwai ma Yehoba Yaluyaluwana 'ina heguyai 'oida talobadi, ma hesi heguheguyai 'aigeda bwebwe'ana hedada, beno palopisai* Yehoba 'ina nuwatuhu sowasowana tahepwaila nugete.

2Ta 'aigeda wete heguyaiina tomota 'oidiya, beno hali 'enanao 'adi tala weyahidi. Ceguma hali 'enana 'oidiyega tagwaegwae, beno tuwa Yehoba 'oina tagwaegwae, ta geya tomota 'oidiya, 'oinega gwaeyedi 'adi sanapu tomota 'oidiya palipalina, ma bewa Yaluyaluwa Tabuna 'ina waiwaiyega sanapu dahwadahwaina tahehegwaegwae, eeta tomota geya sida nuwasabwalena. 3Ta 'eguma tapalopisai tomota 'oidiya, eema 'ida gwaeyega sinuwa sabwalena, beno 'adi lema, ma 'ane 'atepatu ta yaliyaya siloba. 4Ta 'eguma taiya hali 'enana 'oinega 'ihegwaegwae, beno 'iboinamo tuwa 'i'abi'abihete hila, ma hesi 'eguma palopitaedi sigwae hekalesiyao 'enadiyega beno mabwaiyadi 'adi lema.

5Taugu nuwanuwagu ma mabwaiyami hali 'enana 'oidiyega wagwaegwae. Ta wete nuwanuwagu madouna ma wapalopisai Yehoba 'ina nuwatuhu, weyahina palopitao 'idi paihowa ginaula madouna. Ta gwae hali 'enanao 'oidiyega geya ginaula madouna, ma hesi 'eguma 'aigeda tobui 'imiyamiya, ma gwaeyedi tauna 'igibuidi, beno ginaula bwebwe'ana tohekalesiyao 'adi lema weyahina.

6Ciyagwao, wanuwatuhuyahi 'eguma yanaowa 'oimiya, ma hali 'enana 'oinega yagwaegwae 'oimiya, gesowana lema waloba. Ma hesi 'eguma yanaowa 'oimiya ma lotohona 'ehauna bo sanapu bo palopisai bo he'ita ya'ebwaegomi, bewa 'ami lema. 7Gidemusa 'eguma sinaha tomota silahusa besobeso bo gita sihunu besobeso, geya sawasawahina ma siwali bwaibwaina.

8Ma wete 'eguma taiya yoguli 'imu'amu'a besobeso, 'enana 'ana sanapu geya hene tada sanapuya, nuwana 'aleha, bo nuwana to ginaula 'ana bwau weyahina.

9Tauda wete gidemusa, 'eguma geya tagwaegwae dumwalu nata gesowana wete tomota 'ida gwaeyedi sinuwa sabwalenidi, weyahina 'ida gwaeyedi gide hedagadaga bwagabwaga. 10Ta moisa, bale'uwa 'enana baibaiwa hedada simiyamiya, ma tupwa 'aigeda 'aigeda toni'asa taudi 'enadi sisanasanapudi.

11Ceguma hali tupwa 'enadi geya yasanapu, taugu gide taumana yahenainaida, ta geya sowasowahigu ma 'enadi yasanapudi. Ta taudi wete geya sawasawahidi 'enagu sisanapu.

12Yauwedo 'iyagwao, nuwanuwami ma Yehoba Yaluyaluwana 'ina heguyai 'oimiya wa'ewadi, 'oinega 'ilobwainegomiya ma watoho ma 'ami heguheguyaiyedi 'oidiyega tohekalesiyao wa'abihe waiwaiyedi.

13Ceguma taiya 'oimiyega hali 'enana 'oidiyega 'igwaegwae, 'ilobwaineya ma 'i'ahwanoi Yehoba 'oina ma sanapu 'ida loba, ta 'oinega 'ina gwae 'ibui.

14Weyahina 'eguma hali 'enana 'oinega ya'ahwa'ahwanoi, 'enanaina 'ana sanapu geya yasanapu, weyahina yaluyaluwagumo 'i'ahwa'ahwanoi, ma hesi 'igu gwaeyedi geya yasanapudi, to'aha weyahina yagwaegwae. 15Cilobwainegauwa ma ma'igu sanapu ta wete yaluyaluwaguwega ya'ahwa'ahwanoi, ma weteyage yawali hepwatu Yehoba 'oina yaluyaluwaguwega ta wete ma'igu sanapu. 16Ceguma taiya 'owa yaluyaluwamo 'oinega 'uhehepwatu hali 'enanega, ma geya 'usanapu, ma 'iyamwao wete geya sinuwa sabwalena, taudi sahena silolo'emeni. 17Hepwatuina bwebwe'ana, ta hesi 'iyadao geya 'ida lemediya.

18Taugu yaloyauwedo Yehoba 'oina weyahina hali 'enana 'oidiyega yagwaegwae hedada. 19Ta hesi tapwalolo 'oina, nuwanuwagu ma gwaeina yasanasanapu 'oinega yada hepwaila to'uto'upana tuwa, ma tomota yahe'itadi. Ta geya nuwagu hali 'enana 'oidiyega tapwalolo 'oina yagwaegwae hedada, weyahina gwaeyedi tomota geya sisanapu.

20Ciyagwao, sahena 'imi nuwatuhu gwagwama gidemusa, ma hesi wanuwanuwa loheya madouna gide. Ta sahena mumuga galana weyahina wanuwanuwatuhu ma 'abehega wasanapudi.

21Buki He'asisi 'alona Yehoba 'ina loina 'aigeda 'imiyamiya, 'igwaeya,

“‘Taumanao 'abwa sinaoma ma hali 'enanao 'oidiyega 'igu bodao 'oidiya 'igu gwae sida hepwailedi, ma hesi sahena wete 'igu gwaeyedi simulimuliyedi.’ Yehoba 'ina gwae bewa gidemusa.”
22Ceguma hali 'enana 'oinega tagwaegwae, beno 'ila'ilala geya taudi tohemisao weyahidi ma hesiyage taudi geya sihemisa weyahidi. Ta Yehoba 'ina nuwatuhu 'ana palopisai beno tohemisao 'adi lema weyahidi. 23Coinega tauda tohekalesiyao 'eguma tapwalolo weyahina tadeli 'autama ma hali 'enanao 'oidiyega tagwaegwae, ma tupwadi taudi geya Yesu 'ana tohemisao siluhu ma 'enada palipalidi sihesagohedi, nuwana sinuwatuhu 'abehega taheyauyauleya, 'awa?

24Ta 'eguma mabwaiyada Yehoba 'ina nuwatuhu tapalopisai ma tupwadi taudi geya Yesu 'ana tohemisao siluhuma, ma taudi 'enadiyega sihesagoha, nata sinuwabui ma si'ahwa moisa. 25Ma 'oinega 'idi nuwatuhu dahwana weyahina sinuwagala ma'idi deba mwadina, ma Yehoba matana sibe'u talutalubu'i ma 'oina si'etuluha ma si'ahwa moisae, ma 'oinega sigwae, “Moisa, Yehoba ba'idamiu wamiyamiya.”

Lotapwalolo 'ana 'eda

26Ciyagwao, 'eguma tapwalolo weyahina waluhuluhu, 'aigeda tomota wali 'i'ahala lagasi, 'aigeda 'ihe'ita, 'aigeda lotohona hauhauna 'ihepwaila hapwese; ma 'aigeda hali 'enana 'oinega 'igwae, ma 'aigeda gwaeina 'igibui, eeta paihowaedi 'oidiyega boda silemedi. 27Ta 'eguma hali 'enanao 'adi togwaeyao simiyamiya, bwebwe'ana 'eguma siteluwa nuwana sitetoimo 'aigeda 'aigeda 'oidiyega sigwae. Ta wete tobuiyao sida miyamiya ma gwaeyedi sida buidi.

28Ta 'eguma 'enanaedi geya 'adi tobuimo, sahena 'aigeda taiya hali 'enana 'oinega 'igwaegwae latu tapwalolo 'ana tuta, ma hesi 'iboinamo 'oina ma wete Yehoba 'oina sowasowana 'igwae.

29Ta wete palopitao 'eluwa nuwana 'etoi sida gwae ma 'oinega mabwaiyami 'idi gwaeyedi wada hesagohedi ta weyahidi wanuwatuhu ma wahesinuwa. 30Ma 'eguma 'aigeda tomota tapwalolo 'alona 'imiyamiya ma lotohona 'ehauna 'iloba, 'ida toholo ma ginaulaina 'ida hepwaila hapwese, ta tologuguyaina 'ida 'alahenono. 31Ta mabwaiyami sawasawahimi ma 'aigeda 'aigeda wapalopisai ma wa'abihe pa'aligomi, ma nuwami 'ibwebwe'ana. 32Ta palopitaedi sowasowana yaluyaluwadi siboidimo siloiloinaedi, 33weyahina Yehoba 'iloiloina dumwaluwegita, 'oinega ma'ida yaliyaya talotapwalolo.

34Ta wahiwahine 'omi, 'ilobwainegomiya ma 'ebe tapwalolo baibaiwadi 'oidiya wa'ala henono tuwa, ma gwae wahesagohedi. Weyahina Buki He'asisi 'oina Mosese 'ina loina wahiwahine weyahidi bewa gidemusa, ta wete gidemusa tohekalesiyao 'adi loina tupwa mabwaiyana 'oidiya. 35Ta 'eguma wahiwahine nuwanuwadi ma to'aha sisanapu, sowasowahidi siboi 'idi hadao 'oidiya sihesilala mwanediyao 'oidiya, ma taudi sihe'itadi. Weyahina 'eguma wahiwahine sigwae tapwalolo 'oina, 'ebe debamwadina 'oida. 36Ma geya'abwa wanuwanuwahane 'abehega waboi 'oimiya Yehoba 'ina gwae 'ihapwehapwesa, nuwana waboimo 'oimiya 'imiyamiya.

37Ma wete 'eguma taiya 'inuwatuhuya 'abehega tauna palopita ma Yehoba yaluyaluwana 'oina 'imiyamiya, nugeta 'ida sanapu 'abehega 'igu gwae leta bewa 'oina, beno Yehoba 'ina loina 'oimiya. 38Ta 'eguma taiya gwaeyedi genuwana, tuwa hede ma'ina henainaida 'ida miyamiya. 39Coinega 'iyagwao, 'ilobwainegomiya ma watoho waiwai ma Yehoba 'ina nuwanuwa wapalopisai, ta hali 'enana 'adi gwaeyao weyahidi sahena wa'au'ausi tapwalolo 'oina. 40Ma wete ginaula mabwaiyana dumwaludi ta bwebwe'adi 'imi tapwalolo 'oidiya wada paihowadi.

Copyright information for `BDD