1 Corinthians 16

Helau weyahina

Ginaula 'aigeda wete, helau Yehoba 'ina tomotaedi Yelusalema 'oina 'adi lema weyahina. Mwalo meGaletiya 'idi helau weyahina yahegwaediya, 'oinega 'omi wete gidemusa wada paihowa 'esa, beno Sabati 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'imi helau mabwaiyana walagulagu. Ceguma 'imi mane madouna, helau madouna, ta 'eguma 'imi mane 'i'iuna 'imi helau 'i'iuna wete, ma tutaina yatauyawa, 'imi helauina 'imiyamiya.

Coinega tutaina yanaowa 'oimiya tupwadi 'iyamiyao wahesinuwedi ma 'imi helauina sitauye Yelusalema 'oina, ta wete meYelusalema 'idi leta yada lele ma helauina mahetena sitauyedi. Ceguma nuwanuwami, taugu wete taudi mahetegwao 'atauya Yelusalema.

Bewa tuwa nuwanuwagu ma yatau Masidoniya ma muliyetega yanaowa 'oimiya, ta nobwa ya'aiyawasi ma tupwana yamiya 'amana, nuwana 'ana siga gogai 'ana tuta 'igumwala, ma wahegelugau to tupwa 'oina nuwanuwagu yatau. Weyahina genuwagu tuta to'uto'upana tuwa ba'idami tamiyamiya, ma hesi 'eguma Yehoba 'itagwala, ma tuta tupwana dudulena ba'idami nobwa tamiyamiya.

Bewa tuwa Epeso 'oina yamiyamiya 'ana siga Penitikosi* Guyaina 'igumwala, muliyetega yatauyawa. Weyahina 'asa bewa 'oina sawasawahina ma Yesu 'ina paihowa madouna yapaihowa, bwagana 'agu sahiyao baibaiwadi simiyamiya.

10 Ta Timoti wete 'eguma 'inaowa 'oimiya wabwauwe 'imi hada ma wahelauwe madouna, weyahina tauna 'ida Bada weyahina 'ipaipaihowa, taugu wete gidemusa. 11 Ma sahena taiya Timotiina 'ilohesohesoiye, ta tutaina 'ihilama 'oiguwa wa'abihete ma ma'ina yaliyaya 'ida hilama, weyahina tauna ma tupwadi wete 'iyadao yayamwayamwadi.

12 Apolosa wete tauna tasidai 'aigeda, ma mwalo Apolosaina ya'ahwanoiyeya ma 'abehega 'iyadao mahetenao sinaowa 'oimiya, ta 'iguipaila, ma 'abehega 'eguma to tuta 'oina bwebwe'ana 'itauyawa.

Gwae 'ana 'ebe losaloha

13 Ciyagwao wa'itayahigomi, ma ma'imi hemisa moisa watoholo pa'ala ma wahewaiwai, 14 ta wete 'imi paihowa mabwaiyana 'oidiya wahehelau hilegomi.

15 Sitipana 'ina bodao wasanapudiya 'abehega taudi Keliso 'ana tohemisa nugenugetadi tupwa Akaya 'oina, ma sitagwala pwaidiya Yehoba 'ina tomota 'adi 'abihetena weyahina, 16 'oinega yahenuwa lagugomi ma 'idi gwaeyao wamuliyedi, ma taiyawedi wete mahetediyao Keliso weyahina sipaipaihowa taudi wete wamuliyedi.

17 Tuta bewa yayaliyaya madouna weyahina Sitipana ma Potuneto ma Akeiko sitauya pwaima, ta taudi gide 'omi 'ami miyalaenao, taudi si'abi'abihe yaliyayegomi. 18 Gidemusa 'omi mwalo wete si'abihe yaliyayegomiya, 'oinega bewa tuwa 'ada lotohona bwebwe'ana hedada. Loheloheyaedi wahe'asisiyanedi, ta wete taiyewedi taudi gidemusa.

19 Tohekalesiyao mabwaiyadi tupwa Esiya 'oinega 'idi loyauwedo 'inaonaowa 'oimiya. Ma wete Akuila ma Pilisila, ta wete tohekalesiyao taudi 'idi hada sitapwatapwalolo 'ida Badaina saninega, 'idi helau 'oimiya. 20 Tohekalesiyao mabwaiyadi wete 'idi helau 'oimiya. Ciyamiyao helauwega wa'atusapwalidi.

21 Bewa 'igu loyauwedo 'oimiya taugu nimaguwega yaleleyawa. 22 Ceguma taiya geya Bada 'ihelauwe nata 'imiya mwau. Bada yo, nuwanuwagu ma 'unaoma. 23 Cida Bada Yesuina 'ina helau 'oimiya 'ida miyamiya. 24 Ta wete 'igu helau Yesu Keliso saninega 'inaonaowa mabwaiyami 'oimiya.

Taugu Paulo
Copyright information for `BDD