1 Corinthians 16

Helau weyahina

1Ginaula 'aigeda wete, helau Yehoba 'ina tomotaedi Yelusalema 'oina 'adi lema weyahina. Mwalo meGaletiya 'idi helau weyahina yahegwaediya, 'oinega 'omi wete gidemusa wada paihowa 'esa, 2beno Sabati 'aigeda 'aigeda 'oidiya 'imi helau mabwaiyana walagulagu. Ceguma 'imi mane madouna, helau madouna, ta 'eguma 'imi mane 'i'iuna 'imi helau 'i'iuna wete, ma tutaina yatauyawa, 'imi helauina 'imiyamiya.

3Coinega tutaina yanaowa 'oimiya tupwadi 'iyamiyao wahesinuwedi ma 'imi helauina sitauye Yelusalema 'oina, ta wete meYelusalema 'idi leta yada lele ma helauina mahetena sitauyedi. 4Ceguma nuwanuwami, taugu wete taudi mahetegwao 'atauya Yelusalema.

5Bewa tuwa nuwanuwagu ma yatau Masidoniya ma muliyetega yanaowa 'oimiya, 6ta nobwa ya'aiyawasi ma tupwana yamiya 'amana, nuwana 'ana siga gogai 'ana tuta 'igumwala, ma wahegelugau to tupwa 'oina nuwanuwagu yatau. 7Weyahina genuwagu tuta to'uto'upana tuwa ba'idami tamiyamiya, ma hesi 'eguma Yehoba 'itagwala, ma tuta tupwana dudulena ba'idami nobwa tamiyamiya.

8Bewa tuwa Epeso 'oina yamiyamiya 'ana siga Penitikosi* Guyaina 'igumwala, muliyetega yatauyawa. 9Weyahina 'asa bewa 'oina sawasawahina ma Yesu 'ina paihowa madouna yapaihowa, bwagana 'agu sahiyao baibaiwadi simiyamiya.

10Ta Timoti wete 'eguma 'inaowa 'oimiya wabwauwe 'imi hada ma wahelauwe madouna, weyahina tauna 'ida Bada weyahina 'ipaipaihowa, taugu wete gidemusa. 11Ma sahena taiya Timotiina 'ilohesohesoiye, ta tutaina 'ihilama 'oiguwa wa'abihete ma ma'ina yaliyaya 'ida hilama, weyahina tauna ma tupwadi wete 'iyadao yayamwayamwadi.

12Apolosa wete tauna tasidai 'aigeda, ma mwalo Apolosaina ya'ahwanoiyeya ma 'abehega 'iyadao mahetenao sinaowa 'oimiya, ta 'iguipaila, ma 'abehega 'eguma to tuta 'oina bwebwe'ana 'itauyawa.

Gwae 'ana 'ebe losaloha

13Ciyagwao wa'itayahigomi, ma ma'imi hemisa moisa watoholo pa'ala ma wahewaiwai, 14ta wete 'imi paihowa mabwaiyana 'oidiya wahehelau hilegomi.

15Sitipana 'ina bodao wasanapudiya 'abehega taudi Keliso 'ana tohemisa nugenugetadi tupwa Akaya 'oina, ma sitagwala pwaidiya Yehoba 'ina tomota 'adi 'abihetena weyahina, 16'oinega yahenuwa lagugomi ma 'idi gwaeyao wamuliyedi, ma taiyawedi wete mahetediyao Keliso weyahina sipaipaihowa taudi wete wamuliyedi.

17Tuta bewa yayaliyaya madouna weyahina Sitipana ma Potuneto ma Akeiko sitauya pwaima, ta taudi gide 'omi 'ami miyalaenao, taudi si'abi'abihe yaliyayegomi. 18Gidemusa 'omi mwalo wete si'abihe yaliyayegomiya, 'oinega bewa tuwa 'ada lotohona bwebwe'ana hedada. Loheloheyaedi wahe'asisiyanedi, ta wete taiyewedi taudi gidemusa.

19Tohekalesiyao mabwaiyadi tupwa Esiya 'oinega 'idi loyauwedo 'inaonaowa 'oimiya. Ma wete Akuila ma Pilisila, ta wete tohekalesiyao taudi 'idi hada sitapwatapwalolo 'ida Badaina saninega, 'idi helau 'oimiya. 20Tohekalesiyao mabwaiyadi wete 'idi helau 'oimiya. Ciyamiyao helauwega wa'atusapwalidi.

21Bewa 'igu loyauwedo 'oimiya taugu nimaguwega yaleleyawa. 22Ceguma taiya geya Bada 'ihelauwe nata 'imiya mwau. Bada yo, nuwanuwagu ma 'unaoma. 23Cida Bada Yesuina 'ina helau 'oimiya 'ida miyamiya. 24Ta wete 'igu helau Yesu Keliso saninega 'inaonaowa mabwaiyami 'oimiya.

Taugu Paulo
Copyright information for `BDD