1 Corinthians 4

Keliso 'ana tohepwailao 'idi miya mwau weyahina

Sowasowana ma wasanapumai 'abehega tauma Keliso 'ina topaihowao, weyahina tetelaina Yehoba 'oinega mwalo dahwadahwaina ma bewa tuwa 'ahehepwaile 'oimiya. Cima paihowaina 'oina 'ilobwaineya ma 'apaihowa bwaibwaina. Cigu paihowa bewa weyahina, 'eguma wa'ahwa bwebwe'anegauwa bo nuwana wa'ahwa galagalaegau, 'imi nuwatuhuwedi bo hali tomotaiyao 'idi nuwatuhu weyahigu, geya to'aha 'oiguwa. Ta wete taugu 'igu nuwatuhu 'abehega 'igu paihowaina bwebwe'ana, ma hesi geya yasanapu bwaibwaini, nuwana bwebwe'ana bo galana, Yehobamo 'isanasanapu.

Bewa tuwa sahena 'eta taiya 'iyanao 'oidiya 'ihesihesinuwa 'abehega bwebwe'adi bo galadi, weyahina 'abwa 'ida Bada 'inaoma ma 'iboinamo 'iloinaegita. Ta 'ina loinaina dumwaluna weyahina 'ida nuwatuhu galadi 'ateda Yehoba 'i'abilatuhedi ma 'iloinaegita, eema 'ida nuwatuhu bwebwe'adi 'i'abilatuhedi, ma weyahidi 'i'ahwa bwebwe'anegita.

Cebe'ita bewa taugu ma Apolosa 'oimega wa'ita, ma 'oinega 'eda'eda bwebwe'ana sahena wa'ebe'ebesine, ma sahena wagwaegwae hanehane 'imi tohanugetao weyahidi, 'abehega 'aigeda 'imi tohanugeta 'ibwebwe'ana hedada. Sahena wanuwanuwa hanehane ma 'abehega 'iyamiyao wabwebwe'ana sinediya, weyahina to'aha bwebwe'ana 'oimiya simiyamiya mabwaiyana Yehoba 'oinega walobeya, 'oinega sahena wagwaegwae hanehane.

Cana 'ita geya bwebwe'ana weyahina wagwaegwae 'abehega wahewaiwai pwaiya, ma ginaula mabwaiyadi sowasowahimi, 'oinega wala'wemaiya. Moisa, nuwanuwagu ma wada hewaiwai ma tapwalolo 'oinega wada hewasawasa, ma 'oinega 'omi ma tauma tada hemahemahetena.

Ta hesi bewa tuwa 'ana 'ita gide Yehoba 'ana tohepwailao tauma miya mwauna 'i'ebwaemaiya, gidemusa taudi paipaidi sabi lohe'amasidi, ma 'oinega aneloseyao ma loheloheyao ma ginaula mabwaiyana si'e'ebubumai. 10 Ta 'ama 'ita gidemusa yauyauleima Keliso weyahina, ma hesi 'ami 'ita gidemusa taudi Keliso 'ana tosanapuwao, weyahina tauma we'awe'aima ma 'omi waiwaimi, ta ma'ami he'asisi, ma tauma hesi ma'ima debamwadina. 11 Tuta baibaiwana ma'ama gomale ta ma'ama tani'o yahala, ta geya 'ama 'ale'omo, ma wete geya 'ima hadamo, 'oinega 'ama 'ita gide tomiya nanaewa.

12 Tauma nimamega 'apaipaihowa, ma 'eguma taiyewedi si'ahwa galagalaemai gwae helauwega 'ahemaisadi, ma wete 'eguma si'abi hemuyamuyaemai tuwa 'a'alama'i'ita. 13 Ta wete 'eguma sigamwasowalemaiya, ma'ima nuwa bwebwe'ana 'ahe'iya'iyaguwedi. Moisa, tauma gide mohomoho, 'oinega tomota silogwahatemaiya.

14 Gwae bewa yaleleyawa geya 'abehega ya'abihedeba mwadinegomi, ma hesiyage sabi hedumwalugomi gide natugwao moisa 'omi. 15 Moisa, 'imi tohe'itao boda hedada Keliso 'ina 'eda'edao weyahina, ma yaboigumo tuwa tamamiu, weyahina tetela bwebwe'ana 'ana guguya 'oinega ya'ewegomiya Yesu Keliso 'oina. 16 Coinega natugwao, ya'ahwanoi 'oimiya ma wahe'au'aunawegau.

17 Ma natugu Timoti yahewasaeyawa ma 'ane 'ihepwaile 'oimiya, 'igu hemisa Keliso 'oina weyahina, gidemusa tohekalesiyao yahe'itediya 'asa mabwaiyana 'oidiya, ta 'oinega sahena wanuwanuwa naidedi. Timotiina yahelauweya ma yahemiseya, weyahina 'ida Bada 'ina paihowa 'oina 'ihetapewa hedada, ma bewa tuwa 'inaonaowa 'oimiya.

18 Ta hesi tupwadi 'oimiyega sinuwatuhuya 'abehega taugu sahena yanaonaowa. Coinega sinuwanuwahane ma sigagagagasa. 19 Geya! Ma hesi 'eguma 'ida Bada 'itagwala, 'abwa yalomwayamwayau ma yanaowa 'oimiya, ma taudi togagasaedi yatohodi geya 'abehega 'idi gwaemo 'oidiyega ma 'idi paihowao wete ya'itadi, waiwaidi bo we'awe'adi. 20 Weyahina Yehoba 'ina 'ebeloina 'oina geya gwae namo, ma hesi waiwaiyega.

21 Togidega 'imi nuwatuhu? Ma'igu loina pa'alina yanaowa, bo ma'igu helau ma ma'igu nuwabiga yanaowa? Waboi wahesinuwa.

Copyright information for `BDD