1 Corinthians 5

MeKolinita 'idi pui

Cimi pui yahesagoheya weyahina 'aigeda loheya 'oimiyega tamana mwanena mahetena sipuiya. Pui beno gala hedada. Taudi tomiya ganamuli gogo baibaiwana 'oidiya geya gidemusa sida mumuga 'esa. Sahena wanuwanuwahane, ma hesi mumuga bewa weyahina wadou, ma topuiina 'imi boda 'oinega wapa'i.

Bewa tuwa taugu yamiya bwagabwaga, ma hesi 'igu nuwatuhu 'oimiya 'imiyamiya, gidemusa taugu mahetemiu, 'oinega topuiina 'ana loina 'oimiya yahepwaileyawa, beno 'ida Bada Yesu saninega.

Cana loinaina bewa gidemusa, miya hegogona wapaihowa 'ida Bada Yesu saninega, ta 'igu nuwatuhu wete mahetemiu ma Badaina Yesu 'ina waiwaiyega. Topuiina wa'ebwae Seitani 'oina ma 'abehega wahina 'i'abihegala ma 'oinega muliyetega 'ida Bada 'ina sabweloina 'oina loheyaina yaluyaluwana 'ida 'abihete.

Ma sahena wanuwanuwahane, ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega 'eguma puiina muhemuhena 'oimiya 'imiyamiya nata mabwaiyami 'i'abihe galegomi. Coinega puiina 'oimiyega wapa'i ma waheboda bwebwe'ana, weyahina Keliso 'ina 'amasa 'oinega 'ideuligemi ma Kelisoina tauna gidemusa 'ida Hataona Guyaina baweina, tuwa weyahida silohe'amasiya. Eeta 'ida guyai tapaihowa, geya ma'ida 'eda'eda miyamiyana galana 'oinega, ta hesi 'eda'eda bwebwe'ana ma dumwadumwaluna 'oidiyega.

Mwalona 'imi leta 'aigeda 'oina yahepwaila 'abehega geya'abwa topuiyedi mahetemiyao wa'ahwa 'iya'iyagu, 10 ma hesi geya yaloiloina 'abehega tologwaliyedi ma tobwatobwa 'ana tohamwao ma toyagahao ma tolonabwasuwao walogwahatedi, weyahina bale'u bewa 'oina taudi gidemusa baibaiwa hedade, geya sawasawahida ta'ebesinedi.

11 Ma bewa tuwa 'igu loina 'oimiya gide, 'eguma taiya 'ihekalesiya ma 'ilogwali, 'eguma tomata tobwatobwa, bo tolonabwasuwa, bo toheliya, bo tonuma bwasi waiwai, bo toyagaha, geya'abwa wa'ahwa 'iya'iyaguwe bo nuwana mahetemiu wa'ai.

12 Ta 'igu 'ebeloina tohekalesiyaomo 'oidiya, ma geya'abwa hali boda 'oidiya. 13 Weyahina taudi muliyetega Yehoba 'iloinaedi, ma hesi tologwaliina 'aigeda 'omi 'imi boda, 'oinega 'ilobwaineya ma waloinae, ma 'oimiyega wapa'i.

Copyright information for `BDD