1 Corinthians 7

Hai weyahina

1Nuwatuhuina hai weyahina 'igu leta 'oina wahesilaleya. Cigu hemaisa bewa: Bwebwe'ana tuwa 'eguma meloheyadi geya'abwa sihaihai. 2Ma hesi geya sawasawahimi ma mabwaiyami gidemusa wamiyamiya, weyahina baibaiwa hedade taudi wewelohe sipaipaihowa besobeso. Nuwana 'ilobwainegomiya wa'elohai ma 'aigeda 'aigeda mamwanena, ma geya'abwa paihowa besobeso 'imadomadou 'oimiya.

3Ma 'oinega loheloheyaemi mwanemiyao 'idi nuwatuhu wamuliyedi. Wete gide 'omi wahiwahine mwanemiyao 'idi nuwatuhu wamuliyedi. 4Weyahina 'eguma wahine 'ihai, geya sawasawahina ma tauna wahina 'iloinae ma hesiyage loheya 'iloinae. Wete loheya, geya sawasawahina ma tauna wahina 'iloinae ma hesiyage wahine 'iloinae.

5Ma wete geya'abwa wa'eno'eno wasiwasi mwanemiyao 'oidiyega. Beno tuwa 'eguma tohai siteluwaedi 'idi nuwatuhu mahemahetena ma sabwelo tupwadimo 'oidiya sida 'ahwa'ahwanoi Yehoba 'oina ma muliyetega wete si'enoluwa hila, ta geya'abwa wamiyamiya wasiwasi hedade tabu ta nuwatuhu dahwanaedi 'oimiya sihapwesa ma 'oidiyega Seitani 'itoho ma 'imi hai 'i'abihegaladi.

6Ceguma nuwanuwami ma wahai, bwebwe'ana, ta geya'abwa yaloinaegomi 'abehega mabwaiyami wahai, 7weyahina nuwanuwagu 'abehega geya'abwa wahaihai, gidemusa taugu geya yahai, ma hesi mabwaiyada 'ada loina hagana ma hagana Yehoba 'i'ebwae pwaigita, ma tupwama 'amiyamiya wewelohe ma'ima yaliyaya, ta tupwami wahaiya.

8Coinega 'omi wewelohe ma hiwahiwape 'ami henuwalagu bewa, 'eguma geya wahai, nuwana bwebwe'ana tuwa gide wamiyamiya, taugu gidemusa. 9Ma 'eguma geya sawasawahimi wa'alama'i'itanegomi, ta nuwanuwami wahai, beno bwebwe'ana wete, wada hai tuwa, ma 'oinega geya'abwa nuwatuhu dahwana 'i'abi'abihe galegomi.

10Ma 'omi tohai yahepwaila 'oimiya geya taugu 'igu loina, ma hesi Badaina 'ina loina 'abehega sahena wahine mwanena 'isa'isa'ile. 11Ma hesi 'eguma taiya wahine mwanena mwalona 'isa'ileya 'ana 'eda 'eluwa bwebwe'adi simiyamiya, beno 'abwa wahineina 'iboi 'imiyamiya ma sahena 'ihaihai, ta bwebwe'ana wete 'eguma 'ihila mwanenaina 'oina. Ma hesi loheloheya mwanediyao sahena sisa'isa'iledi.

12Bewa wete nuwatuhu tupwana taugu 'oiguwega, geya 'ida Badaina 'ina loinega, beno 'eguma taiya 'owa loheya mwaneu geya 'ihemisa Yehoba 'oina, ta 'ina nuwatuhu gidemusa ma maheteu wamiyamiya tuwa, geya'abwa 'usa'isa'ile. 13Wete gidemusa 'eguma 'aigeda wahine 'owa mwaneu geya 'ihemisa Yehoba 'oina, ma nuwanuwana maheteu tuwa wamiyamiya geya'abwa 'usa'isa'ile.

14Ceguma taiya loheya bo wahine mwanena geya 'ihemisa Yehoba 'oina, ma hesi mahetena tuwa simiyamiya, nata tohemisaina mwanena 'i'abihe bwebwe'ane, ma 'oinega natudiyao tupwa 'asi'asilalaina 'oina simiyamiya. Ta 'eguma sisa'ila beno natudiyao 'idi miya 'igala. 15Ta 'eguma taiya 'owa mwaneu geya Yehoba 'oina 'ihemisa ma nuwanuwana ma 'isa'ilego, 'u'abisine ta sahena 'unuwanuwahi. Weyahina Yehoba nuwanuwana wamiya daumwala, ta genuwana he'ohe'ohe. 16Cowa loheya bo wahine 'abwa togidega mwaneu 'u'abihe nuwabui 'ese, 'eguma 'u'abiyahi? Geya tasanapu, 'awa?

Cida 'ebemiya ma 'ida 'ebe paihowa Yehoba 'iloiloinaedi

17Cida paihowa Yehoba 'iheguyai pwaiya 'aigeda 'aigeda 'oida, 'oinega 'ebe paihowaedi 'oidiya tada miyamiya. Bewa gidemusa 'igu loina tohekalesiyao tupwa mabwaiyana 'oidiya.

18Ceguma taiya 'owa gwama Yudiya ma meYudiya 'ida 'ila'ilala mwalo si'upweya 'wapiu ma muliyetega Yesu Keliso 'oina 'uhemisa, sahena 'unuwanuwagala meYudiya 'ida 'ila'ilalaina weyahina. Ta wete 'eguma geya 'ila'ilalaina 'oiuwa, geya'abwa 'upwaina 'u'ewa, 19weyahina 'upwaina geya ginaula madouna, ta ginaula madouna hesi Yehoba 'ina loina 'adi hematamatana. 20Sahena 'imi miya bo 'imi paihowa bale'uwa weyahidi wanuwanuwagala ma 'abehega waluhu hali paihowa 'oina. 21Ceguma taiya 'owa 'aigeda loheya madouna weyahina 'upaipaihowa tutaina 'uhekalesiya, sahena 'unuwanuwagala 'ino paihowaina weyahina, ma hesi 'eguma 'ino taubadaina 'abwa 'itagwalego ma 'uhila 'ino 'asa, bwebwe'ana tuwa 'uhila. 22Moisa, topaihowa bale'uwa 'eguma Keliso 'oina sihemihemisa, Yehoba sawasawahina 'idi puiyao 'oidiyega 'ilihasidi, ta wete loheya madoudi 'eguma Keliso 'oina sihemisa, sihe'ali'e tauna weyahina. 23Weyahina Kelisoina 'ihemaisegita ma tauda 'ina bodao. Gesowana watagwalegomi hali taubadao 'oidiya.

24Ciyagwao, gesowana 'imi 'ebe miyaina walogwahatedi. Ceguma to'aha 'imi 'ebemiya tutaina Yehoba 'ibwauwegomiya ma wahekalesiya, 'ebemiyaedi tuwa 'oidiya wada miyamiya, Yehoba mahetemiu.

Taudi gumalaulau ma hiwahiwape 'adi loina

25Geya 'aigeda wete loina Yehoba 'i'ebwaegauwa gumalaulau taudi geya sihai weyahidi, ta hesiyage 'ihelauwegauwa ma nuwatuhu dumwalunega 'i'ebwaegauwa loinaina weyahina. 26Bewa tuwa tuta 'ebe hesilae 'ida miya 'oina, tuwa 'abwa 'oina tamiyamiya. 27Ma 'eguma taiya 'owa 'uhaiya, mamwaneu tuwa wamiyamiya. Ta 'eguma taiya 'owa geya 'uhai, gesowana wete wahine 'u'ebe'ebese. 28Ma hesi 'eguma loheya 'ihai beno geya pui, wete 'eguma gumalaulau 'ihai beno geya pui, ta hesi haihainidi 'idi paihowa madouna, 'oinega nuwanuwagu ma ya'abihe malamalaiyegomi.

29Weyahina tuta mwauna bale'u 'ihahoho pwaiya, ma 'omi mehaihai 'ilobwainegomiya mumugami gidemusa taudi geya sihai. 30Ta 'omi todou wamumuga gidemusa taudi geya sida douwa, ta wete 'omi toyaliyaya wamumuga gidemusa tonuwagala. Wete 'omi tohegimwane wamumuga gidemusa wewelohedi, 31ma wete gesowana bale'u bewa ginaulaedi weyahidi wanuwatuhu hedade, weyahina tuta 'i'iuna sisawala ma bale'u bewa 'igumwala.

32Nuwanuwagu ma gesowana ginaula bale'u weyahidi wanuwanuwatuhu hedade, ma hesi mumugami gide taudi geya sihai. Weyahina taudi geya sihai Yehoba 'ina paihowamo weyahina sinuwanuwatuhu madouna, ma nuwanuwadi Badaina si'abihe yaliyaya.

33Ta taudi haihainidi bale'u ginaulaedi nuwanuwadi ma 'abehega 'oidiyega mwanediyao si'abihe yaliyayadi. 34Coinega geya sawasawahina ma 'eda 'eluwaedi 'oidiyega sitautauya. Ta wete gumalaulau ma wahiwahine taudi geya sihai sawasawahidi ma Yehoba weyahina sinuwatuhu madouna, ma 'oinega wahidi ma yaluyaluwadi si'abi he'ehaudi, ma hesi haihai nidi sinuwanuwatuhu ginaula bale'u weyahidi ma 'abehega 'oidiyega mwanediyao si'abihe yaliyayadi.

35Cigu hepwaila bewa 'oinega geya hai ya'ausi, ma hesi sabi 'abihetegomi, ma Yehoba 'ina paihowa 'oidiya wada paihowa bwaibwaina, ta gesowana hali ginaula ma hali ginaula weyahidi wanuwanuwatuhu.

36Ceguma taiya loheya natuna gumalaulauina 'i'ausi ma sahena 'ihaihai, ma hesi 'eguma natunaina 'inuwagala, weyahina 'ihewahine pwaiya ma nuwanuwana ma 'aigeda loheya ba'idana sihai, tamana 'itagwala tuwa 'idi hai weyahina, weyahina hai geya ginaula galana.

37Ta hesi 'eguma loheya nuwana 'ipa'ala ma 'abehega natunaina sahena 'ihaihai ta 'eguma natunaina sawasawahina ma 'i'alama'i'itana ma geya 'ihai ta wete 'eguma geya taiya 'oidiyega 'inuwagala 'etobodaina weyahina, beno bwebwe'ana hedada, 'eguma gumalaulauina geya 'ihai. 38Ceguma taiya 'ina gumalaulau 'itagwale ma 'ihai, beno bwebwe'ana, ta 'eguma 'i'etobode beno wete bwebwe'ana hedada.

39Ma 'eguma taiya wahine haihainina mwanena ba'idana sihe'aigeda pwaiya ta 'eguma loheya 'i'amasa, wahineina sawasawahina ma 'ihai hila. Ta hesi 'ilobwaineya Yehoba 'ina loheya 'aigeda mahetena sihai. 40Ta yanuwatuhuya 'abehega 'eguma wahine 'iboi namo 'imiyamiya, ma sahena 'ihaihai hila, beno bwebwe'ana hedada. Nuwana Yehoba Yaluyaluwana 'ina nuwatuhu bewa gidemusa.

Copyright information for `BDD