1 Corinthians 8

Ce'ahaiina tomota si'ebwa'ebwae 'ebe hemisa 'abo'abo 'oidiya

1Caigeda wete hesilala 'igu leta 'oina wahepwaila pwaiya, beno pwaoliyedi nuwana 'e'ahaiyedi tomota si'ebwa'ebwaya 'idi 'ebe hemisa da'ule bo 'aiwe 'oidiya. Ginaulaedi 'idi 'abo wasanasanapu, ma hesi sahena wanuwanuwahane 'imi sanapuina 'oina, ma 'ilobwainegomiya ma 'iyadao mabwaiyadi 'atemiyega wahelauwedi, weyahina helau ginaula madouna, ma sanapu hesi geya ginaula madouna.

2Ceguma tanuwatuhu 'abehega tauda tosanapu, beno geya tasanapu bwaibwaini, 3ma hesiyage 'eguma Yehoba tahelauwe, tauda Yehoba 'isanapugita ma 'ihesinuwanegita.

4Ma 'e'ahaiina tomota si'ebwa'ebwae 'idi 'ebe hemisa 'abo'abowao 'oidiya, sowasowana ta'ai, bo geya? Cebe hemisa 'abo'abowedi geya 'ebe hemisa moisa, weyahina Yehoba 'iboimo 'imiyamiya, ma hali 'ebe hemisao ginaula besobeso.

5Ta tomota baibaiwadi sinuwatuhuya 'abehega 'ebe hemisao bo nuwana yabowahine baibaiwadi galewa ma bale'uwa simiyamiya. 6Ma tauda Yehoba tasanapuya 'abehega Tamadaina, ma 'iboinamo, ma ginaula mabwaiyadi 'ipaihowediya, ma wete tauda 'ipaihowegita, tauna weyahina. Ta wete 'ida Bada Yesu Keliso tasanapuya 'abehega tauna 'iboimo, ma Kelisoina Yehoba 'ilemeya ma 'ipaihowegita, ma wete ginaula mabwaiyadi 'ipaihowediya.

7Tauda ma'ida sanapu, ma hesi tupwana tohekalesiyao 'idi sanapu we'awe'aidi, weyahina sihenuwanaluwa 'abehega hali 'ebe hemisao wete 'ebe hemisa moisa, 'oinega 'eguma tomotaedi 'ebe hemisa 'abo'abowao 'adi pwaoli si'ai nata simatauta 'oidiya.

8Ma hesi wanuwatuhuyahi 'abehega geya 'e'ahai 'oinega Yehoba 'ida 'abihe bwebwe'anegita, weyahina geya 'eta 'e'ahai yaluyaluwada 'ida 'abihe bwebwe'aneya, bo 'ida 'abihegaleya. 9Coinega 'e'ahai mabwaiyana sawasawahina ta'aidi, ma hesi wanuwatuhuyahi ma sahena 'ami he'ahe'asisiina wa'ai'ai tohekalesiyao we'awe'aidi matadiya, ma 'oinega wa'abi'abi hebe'udi.

10Weyahina 'eguma taiya 'owa 'usanasanapu 'abehega hali 'ebe hemisaowedi ginaula besobeso, ma geya 'aigeda 'idi waiwaimo, 'oinega 'eguma 'adiwa he'ahe'asisiina 'u'ai, ma tasiu 'aigeda 'ina hemisa we'awe'ana 'i'itago, nata tauna wete 'i'ai, ma hesi ma'ina 'ateyoho. 11Moisa tuwa, 'owa ma'ino sanapu, ma hesi 'ino sanapu 'oinega 'abwa tasiuina we'awe'ana 'u'abihegala. Coinega wanuwatuhuyahi 'abehega Keliso 'i'amasa tasimiu we'awe'ana sabi 'abiheteina. 12Ta 'eguma tasimiu we'awe'ana wa'abihebe'u beno 'imi pui Keliso 'oina.

13Ma taugu hesi genuwagu ma 'aigeda tasida ya'abihebe'u, 'oinega 'e'ahaiyedi yaguipailediya moisa, ma sahena yalolotohodi, tabu ta 'oidiyega tasidao ya'abihebe'udi.

Copyright information for `BDD